Om förbundet

Vi utvecklar välfärden genom samverkan utifrån varje medborgares behov

Linköpings Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1 januari 2008.
1 juli 2010 utökades Samordningsförbundet med Kinda och Åtvidabergs kommuner och namnet ändrades till Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Samordningsförbundet är en fristående juridisk person bestående av dess medlemmar Kinda, Linköping och Åtvidabergs kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Centrala Östergötland bygger sin verksamhet på Socialdepartementets lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser: utfärdad 20031218, ändring införd t.o.m. SFS 2004:793, och är en frivillig samverkan mellan dess förbundsmedlemmar.  

Genom att anordna seminarium, den årliga välfärdsmässan, forskning och en rad andra aktiviteter verkar förbundet för gränsöverskridande möten i syfte att få till dialog och metodutveckling hos främst förbundsmedlemmarna men även tillsammans med andra aktörer. Idéer för samverkan kan realiseras genom insatser som under en begränsad period tilldelas medel från samordningsförbundet.

Syftet med Samordningsförbundet Centrala Östergötland är att personer ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta kan ske genom insatser som utvecklar människors förmåga och funktioner mot egen försörjning. Personer ska inte hamna i en gråzon mellan olika huvudmän.
Syftet är också att de olika huvudmännens organisationer ska få möjlighet att genom projekt prova och utveckla nya arbetssätt och metoder.

Målgrupperna för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning och som har en eller en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem och där varje enskild myndighet har svårt att tillgodose individens behov.

Målsättningen är:

  • att ge verktyg för individen att öka sin självinsikt och självförtroendet samt att ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa.
  • att medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv som leder till att fler når självförsörjning.

 

Förbundschef är Mattias Bergström
0706-85 13 13
mattias.bergstrom@linkoping.se
 

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen