Uppföljning/SUS

Uppföljning

Med uppföljning beskrivs hur en verksamhet ser ut och fortlöper.

Insatser som förbundet finansierar ska fortlöpande redovisa följande uppgifter:
  • Anonym registrering  av kön, ålder samt start- och avslutningsdatum  för samtliga deltagare i en insats som riktar sig mot huvudmännens brukare. Inrapportering sker i en av förbundet framtagen excelfil och mejlas varje månad in till kansliets statistik och utvärderingsansvarig.
  • Uppgifter till SUS. Insatsens karaktär avgör typ av inrapportering och hur den ska gå till. Introduktion och upplägg utarbetas kring SUS tillsammans med kansliets statistik och utvärderingsansvarig.
  • En skriftlig redogörelse, på max två A4 sidor, för verksamhetsåret ska lämnas in vid årsskiftet.
Hur uppföljningen redovisas
Månadsredovisning

Uppföljning av antalet deltagare i insatser riktade mot förbundsmedlemmarnas brukare.

Tertialredovisning

Uppföljning i SUS för insatser med deltagare samt skriftlig redovisning av förbundschefen.

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret.

Utvärdering /slutrapporter

Uppföljningen kan med fördel även användas som en del i det egna utvärderingsarbetet eller i slutrapporten för de olika insatserna.

Förutom uppföljning på lokal nivå kan även uppföljning i SUS ske på regional och nationell nivå. Uppgifterna i SUS används bland annat som stöd i Försäkringskassans återrapportering till regeringen.

Vad är SUS? 

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett nationellt webbaserat system som gör de möjligt för huvudmännen att följa upp resultatet av bland annat samordningsförbundens insatser. Försäkringskassan är systemägare men ansvaret för SUS är myndighetsgemensamt. Läs mera om SUS på susam.se.

Registrering av deltagare i SUS

SUS kräver ett särskilt samtycke från deltagaren för att få registrera personuppgifter i systemet. Det är en frivillig registrering och de deltagare som ej samtycker kan registreras anonymt och registreras då enbart som antal män och kvinnor som varit aktuella att delta i insatsen under året. En deltagare som registrerats anonymt redovisas inte i statistiken efterföljande år.

Följande blanketter för Finansiell samordning och samordningsförbund hittar du här;

  • blankett 9448 för inregistrering av deltagare i SUS
  • blankett 9449 för utregistrering av deltagare i SUS
  • samtyckesblankett  9442 (finns översatt till flera språk).

Det är endast personal med sin huvudanställning hos någon av förbundsmedlemmarna som får registrera in deltagaruppgifter i SUS. För insatser som drivs av externa aktörer hyrs därför inmatningstjänst i SUS in av AF. I övrigt ansvarar insatserna själva för inmatningen i SUS.

SUS-stöd

Vid eventuella problem, frågor om eller behov av handledning kring SUS kontakta kansliets statistik och utvärderingsansvarig.

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen