Utvärdering / Slutrapport

Utvärdering

En definition av utvärdering är att en systematisk beskrivning och bedömning görs av en pågående eller avslutad insats [1]. En utvärdering kan därmed baseras på resultat av uppföljningar, men med den grundläggande skillnaden att en utvärdering strävar efter att systematiskt värdera insatsen [2]. Vill man förutom beskrivning också undersöka orsaker till problem och hur olika ingripanden verkar för problemet så behövs forskning [3].
Det finns många sätt man kan utföra utvärderingar på. Då insatserna är av olika karaktär överlåts oftast åt dem själva att föreslå hur de på bästa sätt kan och vill utvärderas. Då förbundet ger möjlighet att prova på nya arbetssätt så förutsätts och förväntas insatserna att kontinuerligt dokumentera sina erfarenheter på ett för insatsen lämpligt sätt och att regelbundet rapportera in det arbetet till förbundschefen. Därmed kan erfarenheter komma till nytta och påverka det pågående arbetet redan under insatstiden.

Slutrapport

En slutrapport är en redovisning i slutet av insatsen och ska knyta an till den ansökan som gjorts och till styrelsens godkännande. Den ska redovisa genomförandet, visa på utfall samt reflektera och dra slutsatser över det som hänt under insatstiden.

Övrigt

Använd gärna förbundets egna uppföljning i det egna utvärderingsarbetet och slutrapporter. Kontakta kansliets statistik och utvärderingsansvarig för att ta reda på vilken data som kan tas fram utöver den kontinuerliga uppföljning som görs. Statistik och utvärderingsansvarig kan i mån av tid och enligt överenskommelse ibland även delta i utvärderingsarbetet för en insats ingår.


[1] Vestman, O. K. (2011). Utvärderandets konst. Lund: Studentlitteratur.

[2] Sandberg, B., & Faugert, S. (2012). Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur.

[3] Vestman, O. K. (2011). Utvärderandets konst. Lund: Studentlitteratur.

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen