Välkommen till Nätverket västra

De insatser som Samordningsförbundet finansierar, organiseras med utgångspunkt i Nätverket västra. Nätverket träffas varannan vecka för dialog i metod- och resursfrågor samt för konsultation i ärendefrågor. I Nätverket västra finns samtliga förbundsmedlemmar representerade. Samordningsförbundets ändamålsparagraf, som beskriver hur arbetet förväntas bedrivas på struktur- och individnivå, utgör förutsättningen för nätverksarbetet. Ändamålsparagrafen gör gällande följande: Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och aktuella kommuner. Syftet med samordningen är att uppnå och underlätta en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. I det pågående nätverksarbetet innebär ovanstående beskrivning:

  • Alla representanter i Nätverket västra finansieras helt eller delvis av Samordningsförbundet och är knutna till en eller flera insatser.
  • I egenskap av nätverksrepresentant ansvarar man för informationsöverföring och dialog mellan Samordningsförbundet och ordinarie verksamhet.
  • Nätverket västra utgör navet i Samordningsförbundets verksamhet. Nätverket är plattformen för kunskapsutbyte och resursmobilisering. En viktig del av det pågående nätverksarbetet är samverkan i enskilda ärenden och nyttjande av varandras kompetenser.


Vid frågor om Nätverket västra, kontakta: christian.nyenger@regionostergotland.se