Välkommen till Navigatorcentrum

Navigatorcentrum är Samordningsförbundets plattform för arbetet med unga vuxna i Motala. Navigatorcentrum etablerades i Motala under hösten 2015 och har sedan dess erbjudit övriga parter ett forum för ärendediskussion och rådgivning i insatsfrågor. Under våren 2017 har en översyn av fortsatt form för Navigatorcentrum gjorts. Verksamheten kommer fortsättningsvis att omfatta tre olika delar. För information om de olika delarna, se menyn till vänster.

Vid frågor om Navigatorcentrum, är du välkommen att kontakta: jakob.ronnqvist@motala.se