Om Samordningsförbunden i Östergötland

Ny rapport från myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård och omsorgsanalys har precis utkommit med rapporten "Från medel till mål – att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient och brukarperspektiv".

Att vården och omsorgen inte är tillräckligt samordnad är sedan länge ett välkänt problem. Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter och brukare samt till sämre vård eller omsorg ur medicinsk och social synvinkel. När samordningen brister vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, brukaren eller dennes närstående.

Tidigare analyser av brister i samordning inom vård, omsorg och socialtjänst har dock ofta utgått från ett organisationsperspektiv och haft fokus på en specifik målgrupp eller verksamhet. Syftet med den här rapporten är att bidra med kunskap om vad en samordnad vård och omsorg innebär ur ett patient och brukarperspektiv samt att öka kunskapen om olika sätt att organisera och styra för att uppnå målet om en samordnad vård och omsorg. I rapporten kartlägger, analyserar och jämförs elva lokala och nationella initiativ som syftat till att förbättra samordningen. Rapporten belyser också uppföljningen av initiativens effekter och resultat. Analysen är en viktig utgångspunkt för Vårdanalys fortsatta arbete med samordningsfrågor. Studien avser att ligga till grund för olika fördjupningsstudier med ambitionen att bland annat utvärdera pågående nationella och lokala initiativ på området.

Ta del av rapporten; pdfFrån medel till mål

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen