Beredningsgrupp

  

Beredningsgruppens uppdrag är att:

- Stödja förbundschefen med beredning av frågor till styrelsen

- Fungera som strategisk styrgrupp för den individinriktade verksamheten

 

Sara Skilberg, Arbetsförmedlingen

Alija Dizdarevic, Försäkringskassan

Sara Andersson, Finspångs kommun

Linda Uller, Norrköpings kommun

Jörgen Rosin, Söderköpings kommun

Ann Henriksson, Söderköpings kommun

Louise Skymnevik, Valdemarsviks kommun

Mikael Jonsson, Valdemarsviks kommun

Magnus Oweling, Region Östergötland

Karin Mossberg, Region Östergötland

Beredningsgrupp 2021-04-14

Dagordning

pdfDagordning beredningsgrupp

Handlingar till mötet

pdfAvstämningsrapport ESF-projekt Försteg

pdfFörändringsteori ESF-projekt Försteg

pdfFörslag natur/trädgårdsbaserat försteg

pdfGenomlysning SIP

pdfUppföljning Plattform kvartal 1

Dialogmöte styrelse och beredningsgrupp 2021-05-21

Inbjudan och program

 pdfInbjudan och program till dialogmöte

Dokument från dialogmötet den 6 april

pdfUtvecklingsområden - Arbetsgruppens förslag

pdfMinnesanteckningar från dialogmötet den 6 april

Styrdokument - till dialogfråga 1.

pdfVerksamhetsplan 2021

pdfLångsiktig inriktning 2020 och framöver

pdfDelegationsordning

pdfLag om finansiell samordning

pdfFörbundsordning

pdfArbetsbeskrivning förbundschef

pdfArbetsbeskrivning processledare

pdfArbetsbeskrivning huvudprojektledare/processledare

Referensmaterial

pdfHandbok finansiell samordning

Frågeställningar till behovsinventeringen avseende 2021- till dialogfråga 2.

pdfFrågor behovsinventering 2020/2021

Statistik helårsekvivalenter på kommunnivå - till dialogfråga 2.

pdfFinspångs kommun 2014 - 2020

pdfNorrköpings kommun 2014 - 2020

pdfSöderköpings kommun 2014 - 2020

pdfValdemarsviks kommun 2014 - 2020

Minnesanteckningar från dialogmötet

pdfMinnesanteckningar

Beredningsgrupp 2021-06-09

Dagordning

 pdfDagordning beredningsgrupp 9 juni

Handlingar till mötet

pdfMinnesanteckningar från beredningsgruppen den 14 april

pdfMinnesanteckningar från dialogmötet den 21 maj

pdfKort beskrivning av NNS regeringsuppdrag - Stoppa våldet

pdfStöd från NNS - Stoppa våldet

pdfÖnskat stöd från NNS - Stoppa våldet

pdfGenomlysning av ESF-projektet

pdfFördjupad uppföljning av finansierad verksamhet kvartal 1

pdfResultatsammanställning kvartal 1

pdfUppföljning Plattform och SIP-mötesledare 1 april - 31 maj samt total sedan 1 januari

pdfProcess för arbetsgruppen språksvaga

pdfMinnesanteckningar arbetsgrupp språksvaga den 28 april

pdfMinnesanteckningar språksvaga spår hälsa den 12 maj

pdfMinnesanteckningar språksvaga spår språk den 18 maj

pdfMinnesanteckningar språksvaga spår hälsa den 26 maj

pdfNya avvikelserutinen

Beredningsgrupp 2021-08-18

Dagordning

 pdfDagordning beredningsgrupp 210818

Handlingar till mötet

pdfMinnesanteckningar från beredningsgruppen den 9 juni

pdfNNS stoppa våldet underlag med information, frågor och dialog

pdfFrågeformulär om våld

pdfFörslag språksvaga arbetsgrupp

pdfResursbehov språksvaga

pdfMötesledare SIP inför 2022

pdfMåluppfyllelse övergripande mål

pdfFörslag till plan för utvärdering av Plattformarna

pdfStatistik försteg och mötesledare SIP t.o.m. aug 2021

Beredningsgrupp 2021-10-14 

 Dagordning

pdfDagordning beredningsgrupp 14 oktober

Handlingar till mötet

pdfMinnesanteckningar från beredningsgruppen 18 augusti

pdfBilaga 1. Behov samverkan

pdfBilaga 2. Uppföljning verksamhetsplan 2021

pdfBilaga 3. Fördjupad uppföljning

pdfBilaga 4. Resultatsammanställning första halvåret

pdfBilaga 5. Rekrytering språksvaga

pdfBilaga 6. Uppföljning Plattformar aug_5 okt

Beredningsgrupp 2021-11-17 

Dagordning

 pdfDagordning beredningsgrupp 17 november

Handlingar till mötet

pdfMinnesanteckningar från beredningsgruppen den 14 oktober

pdfBilaga 1. Förslag handläggarnätverk

pdfBilaga 2. Förslag systemsignaler

pngBilaga 3. Summering workshop 20 oktober

pdfBilaga 4. Ledning och styrning finansierad verksamhet (uppdaterad)

pdfBilaga 5. Underlag till styrelsen kring verksamhetsutvecklaruppdraget

pdfBilaga 6. Utkast uppföljning- och utvärderingspolicy

pdfBilaga 7. Aktuell statistik Plattformarna

Beredningsgrupp 2021-12-08 

Dagordning

pdfDagordning beredningsgrupp 8 december

Handlingar till mötet

pdfMinnesanteckningar från beredningsgruppen den 17 november

pdfUtkast till verksamhetsplan 2022

pdfBilaga 1. Långsiktig inriktning

pdfBilaga 2. Aktiviteter

pdfBilaga 3. Arbetsbeskrivning förbundschef

pdfBilaga 4. Ledning och styrning av finansierade verksamheter

pdfBilaga 5. Behovsinventering

pdfBilaga 6. Utkast uppföljning- och utvärderingspolicy

pdfBilaga 7. Förslag till handläggarnätverk

pdfBilaga 8. Statistik Plattformarna

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen