ESF-projektet Försteg

pdfMinnesanteckningar Maj 2022

Samordningsförbundet har beviljats EU-medel för de två delprojekten Försteg i  Söderköping och Valdemarsvik under perioden2020-10-01--2022-12-31. Projektet har påbörjats i de två kommunerna.  Projektet vänder sig till personer 16-64 år både kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden utom de som befinner sig i ett aktivt missbruk. Projektet  är ett komplent till Plattformens försteg. Syftet med projektet är att deltagarna ska stärkas för att påbörja sin resa mot arbete eller studier. Deltagarnas behov är av olika karaktär och i projekten möter handledare upp och stöttar deltagarna.

I Söderköping kan deltagarna få möjlighet att arbetspröva i den djurunderstödda verksamheten i stallet med hästar och alpackor. Det finns också en möjlighet att vara delaktig i Fritidslagret som hyr ut säsongsbetonad fritidsutrustning. Söderköping har också ett växthus för odling. I Valdemarsvik får deltagarna arbetspröva möjligheternas trädgård där det odlas blommor som sedan ska levereras till äldreboendet i närheten för att förgylla de äldres vardag. Djurunderstöd verksamhet bedrivs även i Valdemarsvik på en hästgård och vill deltagarna inte arbeta direkt med hästarna finns det oftast andra sysslor att utföra.

I teamet kring deltagarna finns även arbetsterapeuter för att säkerställa arbetsförmågan och se när det är dags för stegförflyttning.

Du kan följa projektet nedan genom att läsa ansökan, avstämningsrapport och månatliga lägesrapporter. Om du har frågor kring projektet kontakta:

Huvudprojektledare Mari Harryson tel 072-465 20 82, mari.harryson@norrkoping.se.

Delprojektledare för  Söderköping Karin Johansson, tel 072-50 48 244, karin.johansson2@soderkoping.se

Delprojektledare för Valdemarsvik Mikael Jönsson, tel 072-22 88 177, mikael.jonsson2@soderkoping.se

 EU flagga EurSocfond cmyk20arial 700

Ansökan om ESF-medel

 pdfAnsökan

Avstämningsrapport inför genomförandefasen

pdfAvstämningsrapport

pdfDelrapport externa utvärderare Payoff

Rutiner och arbetsmaterial

pdfEU-projekt Förstegs projektrutiner

pdfÅrshjul 2022

pdfFörändringsteori

Minnesanteckningar huvudstyrgrupp

pdfMinnesanteckningar augusti 2021

pdfMinnesanteckningar september 2021

pdfMinnesanteckningar Oktober 2021

pdfMinnesanteckningar November 2021

pdfMinnesanteckningar December 2021

pdfMinnesanteckningar Januari 2022

pdfMinnesanteckningar Februari 2022

pdfMinnesanteckningar Mars 2022

pdfMinnesanteckningar April 2022

pdfMinnesanteckningar Maj 2022

pdfMinnesanteckningar Juni 2022

 

 

Månatliga lägesrapporter

pdfOktober 2020

pdfNovember 2020

pdfDecember 2020

pdfJanuari 2021

pdfFebruari 2021

pdfMars 2021

pdfApril 2021

pdfMaj 2021

 pdfJuni 2021

 pdfJuli 2021

pdfAugusti 2021

 pdf September 2021

pdfOktober 2021

pdfNovember 2021

pdfDecember 2021

pdfJanuari 2022

pdfFebruari 2022

pdfMars 2022

pdfApril 2022

pdfMaj 2022

 

 

 

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen