Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, landsting/region, arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata aktörer/civilsamhälle. Gemensamt för alla, som riktar sig till olika målgrupper och åldrar, är att de drivs av aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering-, inkluderings- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden. Basen består av aktiviteter som alla syftar till att individen närmar sig, alternativt kommer i, arbete eller studier. Till detta har tillkommit övrigt stöd och service som omfattar stöttning inom andra områden som påverkar den enskildes livskvalitet och/eller förmåga att närma sig arbete eller studier, samt förebyggande åtgärder.

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt. Kontakta redaktionen för medverkan.

 

 

Insatskatalogen

Insatskatalogen.se
På Insatskatalogen.se kan du söka på allt från praktik- och arbetsträningsplatser, sysselsättning, sociala stödfunktioner till information om lönebidrag och andra ekonomiska subventioner. Vilka orter som är sökbara ändras kontinuerligt med att fler förbund ansluter sig. I dagsläget kan du söka på insatser i Göteborg, Kronobergs län, Östergötland, Västmanland och Stockholm med omnejd. För att börja söka eller hitta mer information om katalogen och vi som driver den, klicka på länken nedan.

Gå till katalogen ›

Kontakter:

Ida Olofsson
Projektledare
0703-88 82 84
ida.olofsson@linkoping.se 

 

Broschyr

Insatser samlade på ett ställe
Föregångaren till Insatskatalogen.se var en broschyr som hetter Insatser samlade på ett ställe och trycktes upp löpande mllan 2014 och 2017. Idag finns en del informationsmaterial i pappersform men katalogen finns bara på nätet. Kontakta oss gärna ifall du vill ha mer information om katalogen i pappersform eller tips på hur vi kan vidareutveckla verktyget för alla tänkbara användare. 

 

 Redaktionen

insatskatalogen@samordning.org

För fler kontaktuppgifter, se katalogens hemsida.