Nyhetsbrev Samordningsförbundet Plattformen december 2018