Nyhetsbrev från Samordningsförbundet Östra Östergötland och Plattformarna juni 2020