Operativ chefsgrupp

Operativa chefsgruppen följer upp operativa verksamhetsfrågor i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Östra Östergötland. Chefsgruppen består av:

Owe Nordqvist, Finspångs kommun
Sara Gernardt, Norrköpings kommun
Edita Bilandzic, Norrköpings kommun
Marie Richt, Region Östergötland
Mats Berglund, Region Östergötland
Jörgen Rosin, Söderköpings kommun
Mikael Jonsson, Valdemarsviks kommun

Verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans representanter adjungeras vid behov.