Ätstörning Sandbyhov och Kungsgatan

Projektet bygger på att en sjuksköterska från psykiatrin, med specialiserad kompetens inom ätstörningsområdet, medverkar i vårdcentralernas arbete med den aktuella målgruppen både avseende kompetensöverföring, metodutveckling och i det direkta patientarbetet. Konkreta uppgifter är att förmedla kunskap, att i samverkan med vårdcentralernas medarbetare bedöma remisser, implementera det länsgemensamma vårdprogrammet för ätstörning och vara delaktig i individuell behandling av patienter.
En viktig roll är också att fungera som bro/brygga mellan vårdcentral och psykiatri. Sjuksköterskan ska därför delta i psykiatrins nätverk för ätstörning (Ätverket)

Projektet bedrivs i samverkan mellan psykiatrins Norra mottagning och vårdcentralerna Kungsgatan och Sandbyhov.
Norra mottagningen har en direkt koppling till den specialiserade ätstörningsverksamheten inom psykiatrin.

Syfte

Att tidigt upptäcka, förebygga och behandla patienter med en ätstörningsproblematik inom primärvården.
Framtagande av screeningsinstrument för tidig upptäckt.

Att höja kunskapsnivån inom verksamheten avseende ätstörningsproblematik och därmed förbättra möjligheterna för aktuella vårdcentraler att arbeta mer preventionsinriktat.

Att förbättra samverkan mellan berörda verksamheter och tillse att patienten får hjälp på rätt vårdnivå.

Målgrupp

Patienter med ätstörningsproblematik som upptäcks eller redan vårdas på aktuella vårdcentraler.

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen