Fördjupat handledarstöd i Valdemarsvik

I en liten kommun som Valdemarsvik får man ofta tänka på hur man kombinera innehåll i tjänster då det inte alltid går att fylla en hel tjänst.

Vid ett möte mellan handläggare på arbetsförmedlingen, ansvarig chef på kommunens arbetsmarknadsenhet och samordnare från samordningsförbundet lyftes olika behov. AF har länge efterfrågat möjligheten att lokalt kunna erbjuda förstärkt  arbetsträning samt fördjupad bedömning, och samtidigt såg vi inom kommunen behov av att utveckla handledarstödet till personer som anvisas, både från socialtjänsten och arbetsförmedlingen, och personer som finns inom plattformens verksamhet.

Att göra något av det här såg vi en stor potential i! Processen gick fort, vi ansökte hos samordningsförbundet till finansiering av 50% tjänst, resterande bedömer vi finansieras bl a av att AF köper förstärkt arbetsträning.

Syftet med projektet är att utveckla en metod som blir bärkraftig i den lilla kommunen för att möjliggöra för målgruppen som länge stått utanför arbetsmarknaden. Vi kommer att hämta mycket inspiration ifrån "Supported employment".

Målsättningen med projektet är att utveckla  en kompletterande länk i en kedja av insatser som erbjuds inom Valdemarsviks kommun. För den enskilde individen är målsättningen att de med det fördjupade handledarstödet ges bättre förutsättningar att rusta sig inför arbetslivet.

Målgruppen är personer som AF bedömt inte står till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte får möjlighet att ta del av deras insatser, deltagare i plattformen som har behov av extra stöd i samband med arbetsprövning/arbetsträning samt andra inom samordningsförbundets målgrupp men som inte är i behov av koordinatorstöd.

Vi ser fram emot att få börja jobba med det här projektet, och hälsar Lennart Ross välkommen som handledare. Lennart har en lång och gedigen bakgrund inom bl a psykiatrin, men har även tidigare jobbat inom daglig verksamhet i Valdemarsvik.

Kontakt: Sven Tholén, enhetschef,  Valdemarsviks kommun. E-mail: sven.tholen@valdemarsvik.se, Tel: 0123-191 17

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen