FIRA - Fler I Rehabilitering till Arbete

Fira-projektet är en arbetslivsintroduktion för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetslivsintroduktionen ska utgöra en koncentrerad utredning och kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd. Individen förbereds under introduktionen 3 månader för arbete eller för annat arbetsmarknadspolitiskt program.

Målgrupp

Personer med ohälsa som är beviljade ekonomiskt bistånd och som bedöms kunna tillgodogöra sig innehållet i projektet. Personerna ska vara bosatta i Norrköpings, Söderköpings eller Valdemarsviks kommun och vara i åldern 18-64 år.

Mål

Det övergripande målet är att skapa en arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Ekonomiskt bistånd för arbetet med denna målgrupp.
Individens förutsättningar och behov av stöd för återgång till arbete ska vara utrett. Deltagaren ska vara klar att gå vidare till annan aktivitet av något slag; annan insats inom Arbetsförmedlingen eller arbete.

Metoder

  • Kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd.
  • Utifrån vad kartläggning visar upprättas en handlingsplan
  • I handlingsplanen kan arbetsförberedande insatser ingå ex. stödsamtal, upphandlade rehabtjänster, deltagande i Nya spår, arbetsprövning etc.
  • Handlingsplanen kan även innehålla arbetsrelaterade insatser så som arbetspraktik, vägledning, CV-skrivande m.m.

Under tiden i FIRA-projektet kommer täta kontakter mellan individen, Ekonomiskt bistånd samt Arbetsförmedlingen äga rum.

Anvisning

Ekonomiskt bistånd initierar lämpliga personer i inskrivningsgruppen. Efter beslut om intagning i inskrivningsgruppen bokas tid för trepartsamtal med individen. Vid trepartsamtalet erbjuds sökande att delta i projektet.  Om sökande tackar ja till att delta i projektet kallas hon/han till kartläggningssamtal på Arbetsförmedlingen. Sökande skrivs in på Arbetsförmedlingen(om individen inte redan är inskriven) vid kartläggningssamtalet.

Kontaktpersoner

Suzana Tomicic
Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Norrköping
010-488 19 09
suzana.tomicic@arbetsformedlingen.se

Ingalill Thiman
Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Norrköping
010- 487 02 87
ingalill.thiman@arbetsformedlingen.se

Meryem Comey
Handläggare Arbetsmarknadskontoret Norrköping
011-15 63 33
meryem.comey@norrkoping.se

Hanna Aldhagen
Handläggare Socialförvaltningen Söderköping
0121-182 46
hanna.aldhagen@soderkoping.se

Berit Filipsson
Handläggare Socialförvaltningen Valdemarsvik
0123-191 29
berit.filipsson@valdemarsvik.se

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen