Basen

Målgrupp

Personer som är arbetslösa i åldern 25 – 60 år och där det finns ett behov av att kartlägga arbetsförmågan och bedöma behovet av arbetslivsinriktade insatser. Personerna uppbär försörjning från försäkringskassan eller ekonomiskt bistånd.

Syfte

Tillvarata deltagarens styrkor och på så vis medverka till att denne får ökad tilltro till sin egen förmåga.

Mål

Att genom kartläggning underlätta för individen att komma vidare i lämplig åtgärd som syftar mot arbete eller utbildning och egen försörjning.

Metoder

Basens personal arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt där ASI kan vara en del i kartläggningssamtalen. Individuell handlingsplan upprättas. Arbetsprövningar för bedömning av arbetsförmåga. Gruppverksamhet som inriktar sig på omvärldskunskap, livsstil och hälsa, samt datakunskap.

Anvisning

Deltagare till Basen anvisas från Ekonomiskt bistånd och Försäkringskassan.

Yrkeskategorier som arbetar i verksamheten
Arbetskonsulenter/utredare
Arbetsterapeut

Kontaktpersoner

Yvonne Andersson, arbetskonsulent/utredare.
Tfn. 011-15 77 09
Mobil 073-020 54 36
yvonne.andersson@norrkoping.se

Ditte Hedlund, leg arbetsterapeut.
Tfn. 011-15 77 19.
Mobil 073-020 57 30.
ditte.hedlund@norrkoping.se

Förbundsmedlemmar

motala vadstena soderkoping valdemarsvik kinda mjolby odeshog finspang boxholm  linkoping  atvidaberg  forsakringskassanlandstinget2015  arbetsformedlingen