• Samordningsförbundet Centrala Östergötland

    Vår vision är att de som är i behov av förbundsmedlemmarnas tjänster ska uppleva dem som värdefulla och samordnade.
    Läs mer om förbundet

     

Samordningsbron

Samordningsbron

En arena för att skapa samordning och möjliggöra för var och en att nå egen försörjning.

Koll-projekten

Koll-projekten

Förebyggande arbete tillsammans med skolan har blivit en naturlig del av förbundets verksamhet.

Insatskatalogen

Insatskatalogen

Ett verktyg för att underlätta både för brukare och personal att hitta rätt väg tillbaka till egen försörjning.

Senaste nytt

Senaste nytt

Här har vi samlat ett flöde av de aktiviteter som just nu pågår.

 

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb