Beredningsgruppen

Gruppen består av operativa chefer från de sex förbundsmedlemmarna och träffas en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Syftet är att ge varandra större insyn i respektive myndighets dagliga arbete, söka kunskap om samverkans möjligheter och utmaningar samt ge en ökad helhetssyn på välfärdstjänsterna. Gruppen bereder inkomna idéer inför styrelsebeslut samt följer och bidrar till kontinuerlig utveckling av förbundets verksamhet. Beredningsgruppen har en rådgivande roll till styrelsen och rollen som referensgrupp till Samordningsbron och Insteget.

Kontakta beredningsgruppen

Fyll i ditt namn.
Fyll i din e-postadress.
Please let us know your message.
Invalid Input

Jessica Ängshammar

Sektionschef, Arbetsförmedlingen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Håkan Ljungberg

Sektionschef, Arbetsförmedlningen, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Malin Masimov

Samverkansansvarig, Försäkringskassan
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Mattias Schwerdt

Försäkringskassan, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sari Kunnari

Kinda lärcentrum, Kinda kommun
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sara Frank

Bildningsförvaltningen, Kinda kommun, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Niclas Sjösten

Arbetsmarknadscentrum, Linköpings kommun
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nina Arwskog

Arbetsmarknadscentrum, Linköpings kommun, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Granath

Omsorgs – och socialförvaltningen, Linköpings kommun
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Helene Kaneröd

Omsorgs- och socialförvaltningen, Linköpings kommun, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Linn Karlsson

Omsorgs- och socialförvaltningen, Linköpings kommun
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Lars Uhlin

Utbildningsförvaltningen, Linköpings kommun
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Lena Didriksson

Närsjukvården, Region Östergötland
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Magnus Niklasson Bekkhus

Psykiatriska kliniken, Region Östergötland, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lotta Åkesson

Arbetsmarknadsenheten, Åtvidabergs kommun
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Monica Flodin Spasojevic

Socialkontoret, Åtvidaberg

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Josefine Olaisen-Lundh

Socialkontoret, Åtvidabergs kommun, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Caroline Gansved

Ekonomisk bistånd och handläggarenheten, Åtvidabergs kommun, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Daniel Larsson

Länsstyrelsen Östergötland
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Yvonne Thorsson

Länsstyrelsen Östergötland, ersättare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Mattias Bergström

Förbundschef, Samordningsförbundet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lena Elf

Biträdande förbundschef, Samordningsförbundet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb