Konferenser och utbildningsdagar

För att skapa samförstånd, bidra till gemensam kompetensutveckling och därmed ökade möjligheter till effektiv samverkan ordnar Samordningsförbundet Centrala Östergötland återkommande konferenser och utbildningsdagar.

Konferenserna är ofta initierade utifrån de frågor som hanteras i förbundets beredningsgrupp och styrelse samt aktuella insatser. På så sätt hoppas förbundet kunna få till stånd en ständigt pågående dialog om vilka frågor som bör prioriteras samt fånga upp goda idéer till utveckling och inspiration för handläggare och övrig personal hos våra medlemmar.

Exempel på återkommande konferens är Välfärdsmässan i Linköping

 

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb