• Test

    Lyhördhet är grunden till samordning

Om Mötesplatser

Samordningsförbundet Centrala Östergötland ska vara en mötesplats där medlemmarna och andra välfärdsaktörer kan träffas och samverka. På så sätt ska förbundet främja erfarenhetsutbyte, dialog och kunskapsspridning inom välfärdssektorn.

Detta görs genom de formella organ där medlemarna regelbundet träffas (såsom styrelsen och beredningsgruppen), men även en gemensam hemsida, seminarier, konferenser, sociala medier och en rad andra kommunikativa aktiviteter, till exempel:

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb