Kunskapsdialog banner

Kunskapsdialogen är en serie återkommande möten för erfarenhetsutbyte för personer engagerade i välfärdssektorn.

Primära målgrupper är handläggare och personal som jobbar med individer i behov av samverkan/samordning, men kunskapsdialogerna är även öppna för andra, till exempel:

  • Företag inom välfärdssektorn
  • Ideella aktörer
  • Anställda inom kommun, region och närliggande
  • Andra aktörer inom välfärdssektorn

Syfte

Målet med Kunskapsdialogen är att underlägga för aktörer inom välfärdssektorn att sprida goda exempel, nya arbetsmetoder, forskning eller annan information relevant för välfärden, offentliga aktörer, samordning/samverkan och liknande.

Bakgrund

Välfärdssektorn som helhet besitter idag stora kunskaper om individbehov, processer, och lösningar. Dock är dessa kunskaper ofta begränsade till en enskild aktör - utbyte över organisationsgränserna, och ibland mellan delar av samma organisation, sker långsamt.

Detta gör att samhället går miste om stora värden varje dag. Individer i behov får sämre stöd, handläggare och anställda får sämre arbetsvillkor, och det offentliga förlorar pengar, allt på grund av att lösningar som finns inte når ut.

Implementering

Kunskapsdialogerna är möten om ca 2 timmar som sker 6-10 gånger per år i Linköping. Vid varje möte hålls ett seminarium, följt av diskussion.

Exempel på ämnen som behandlats:

  • Peer Support
  • Språkbruk/Begrepp
  • Digitalisering
  • Samverkan
  • Mentorskap/Handledning

Vid Kunskapsdialogens möten serveras fika, och det är registrering på förhand.

Uppföljning

Dokument och presentationer från tidigare Kunskapsdialoger finns i Dokumentarkiv för kunskapsdialog

Organisation

Kunskapsdialogen ordnas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Kontakt

Hanna Carlson
Kommunikatör
0733-22 63 89
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stina Johansson
Kommunikatör och förbundets
kontaktperson till KOLL-verksamheten
0709-81 83 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb