Översikt
Antal Kategorier: 12
folder.png Beredningsgruppsmöten
Underkategorier: 75
Filer: 280

Beredningsgruppen har en rådgivande roll till styrelsen och är operativ styrgrupp för Samordningsbron.

folder.png Styrelsemöten
Underkategorier: 74
Filer: 432

Styrelsen är högsta beslutande organ i förbundet och styrgrupp för Samordningsbron.

folder.png Medlemsråd
Underkategorier: 3
Filer: 6

Samråd sker med medlemsrådet rörande kommande års verksamhetsplan och budget samt årsredovisning för de tre förbunden i Östergötland. 

folder.png Verksamhetsbeskrivning
Underkategorier: 15
Filer: 58

Arbetas fram av kansliet som är förbundets verkställande organ och arbetar på uppdrag av styrelsen och beredningsgruppen.

folder.png Konferenser och seminarier
Underkategorier: 15
Filer: 52

Förbundet är en arena för gränsöverskridande möten mellan medlemmarna genom att exempelvis arrangera Välfärdsmässan och Kunskapsdialoger (seminarier).

folder.png Rapporter och skrivelser
Underkategorier: 17
Filer: 59

Material av betydelse för förbundet. Dels som inspiration men också vägledande information. 

folder.png Samordningsbron
Underkategorier: 29
Filer: 63
folder.png Insteget
Underkategorier: 5
Filer: 10
folder.png Mötesplatser
Filer: 3
folder.png Insatskatalogen
Underkategorier: 5
Filer: 9
folder.png Koll-projekten
Underkategorier: 10
Filer: 57

Om Koll-projekten: Koll på läget, Mera koll och Samma koll.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb