Översikt
Antal Kategorier: 9
folder.png Beredningsgruppsmöten
Underkategorier: 67
Filer: 249

Beredningsgruppen har en rådgivande roll till styrelsen och är operativ styrgrupp för Samordningsbron.

folder.png Styrelsemöten
Underkategorier: 63
Filer: 331

Styrelsen är högsta beslutande organ i förbundet och styrgrupp för Samordningsbron.

folder.png Medlemsråd
Underkategorier: 1
Filer: 4

Samråd sker med medlemsrådet rörande kommande års verksamhetsplan och budget samt årsredovisning för de tre förbunden i Östergötland. 

folder.png Verksamhetsbeskrivning
Underkategorier: 12
Filer: 38

Arbetas fram av kansliet som är förbundets verkställande organ och arbetar på uppdrag av styrelsen och beredningsgruppen.

folder.png Konferenser och seminarier
Underkategorier: 13
Filer: 42

Förbundet är en arena för gränsöverskridande möten mellan medlemmarna genom att exempelvis arrangera Välfärdsmässan och Kunskapsdialoger (seminarier).

folder.png Rapporter och skrivelser
Underkategorier: 4
Filer: 0

Material av betydelse för förbundet. Dels som inspiration men också vägledande information. 

folder.png Koll-projekten
Underkategorier: 8
Filer: 53
folder.png Samordningsbron
Underkategorier: 10
Filer: 26
folder.png Insteget
Filer: 2
Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb