Översikt
Antal Kategorier: 12
folder0Beredningsgruppsmöten
Underkategorier: 81
Filer: 310

Beredningsgruppen har en rådgivande roll till styrelsen och är operativ styrgrupp för Samordningsbron.

folder1Styrelsemöten
Underkategorier: 81
Filer: 498

Styrelsen är högsta beslutande organ i förbundet och styrgrupp för Samordningsbron.

folder2Medlemsråd
Underkategorier: 3
Filer: 6

Samråd sker med medlemsrådet rörande kommande års verksamhetsplan och budget samt årsredovisning för de tre förbunden i Östergötland. 

folder3Verksamhetsbeskrivning
Underkategorier: 15
Filer: 58

Arbetas fram av kansliet som är förbundets verkställande organ och arbetar på uppdrag av styrelsen och beredningsgruppen.

folder4Konferenser och seminarier
Underkategorier: 18
Filer: 56

Förbundet är en arena för gränsöverskridande möten mellan medlemmarna genom att exempelvis arrangera Välfärdsmässan och Kunskapsdialoger (seminarier).

folder5Rapporter och skrivelser
Underkategorier: 17
Filer: 65

Material av betydelse för förbundet. Dels som inspiration men också vägledande information. 

folder6Samordningsbron
Underkategorier: 31
Filer: 72
folder7Insteget
Underkategorier: 3
Filer: 15
folder8Mötesplatser
Underkategorier: 0
Filer: 5
folder9Insatskatalogen
Underkategorier: 5
Filer: 12
folder10Koll-projekten
Underkategorier: 10
Filer: 59

Om Koll-projekten: Koll på läget, Mera koll och Samma koll.

folder11Våld i nära relationer
Underkategorier: 0
Filer: 6
Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb