Översikt
Antal Kategorier: 13
folder0Beredningsgruppsmöten
Underkategorier: 89
Filer: 357

Beredningsgruppen har en rådgivande roll till styrelsen och är operativ styrgrupp för Samordningsbron.

folder1Styrelsemöten
Underkategorier: 91
Filer: 611

Styrelsen är högsta beslutande organ i förbundet och styrgrupp för Samordningsbron.

folder2Medlemsråd
Underkategorier: 3
Filer: 6

Samråd sker med medlemsrådet rörande kommande års verksamhetsplan och budget samt årsredovisning för de tre förbunden i Östergötland. 

folder3Verksamhetsbeskrivning
Underkategorier: 17
Filer: 63

Arbetas fram av kansliet som är förbundets verkställande organ och arbetar på uppdrag av styrelsen och beredningsgruppen.

folder4Konferenser och seminarier
Underkategorier: 20
Filer: 59

Förbundet är en arena för gränsöverskridande möten mellan medlemmarna genom att exempelvis arrangera Välfärdsmässan och Kunskapsdialoger (seminarier).

folder5Rapporter och skrivelser
Underkategorier: 17
Filer: 69

Material av betydelse för förbundet. Dels som inspiration men också vägledande information. 

folder6Samordningsbron
Underkategorier: 35
Filer: 83
folder7Insteget
Underkategorier: 5
Filer: 17
folder8Mötesplatser
Underkategorier: 2
Filer: 7
folder9Insatskatalogen
Underkategorier: 7
Filer: 14
folder10Koll-projekten
Underkategorier: 10
Filer: 60

Om Koll-projekten: Koll på läget, Mera koll och Samma koll.

folder11Våld i nära relationer
Underkategorier: 0
Filer: 7
folder-ubuntu---cyan12Arbetsmarknadsinkludering/CSR
Underkategorier: 0
Filer: 1
Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb