• Test

    Kansli som katalysator

     

Om Verksamhetsstöd

För att uppnå verkställighet och god ordning i enlighet med rollen som myndighet och egen juridiskt person har Samordningsförbundet Central Östergötlands medlemmar valt att avsätta medel till ett kansli vars syfte är att leda och administrera arbetet inom förbundet.

Kansliets huvuduppgifter är:

Utöver detta handlägger kansliet ansökningar om projektmedel inom förbundets verksamhet och tillhandahåller ett öppet dokumentarkiv rörande förbundets verksamhet.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb