Arbetsmarknadsinkludering/CSR

 

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska kan översättas “Företagens ansvarstagande i samhället”. CSR omfattar det miljömässiga, etiska och sociala ansvaret.

Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i EU-kommissionens vitbok 2002: “Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver.” Den mer omfattande förklaringen, som används av EU, hittar du här.

CSR är ett brett begrepp och vad man lägger in i det varierar utifrån det egna sammanhanget. För oss på Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) är det framför allt det sociala ansvarstagandet i CSR som vi fokuserat på och begreppt vi oftast använder är arbetsmarknadsinkludering.

  • Arbetsmarknadsinkludering är ett välfärdsuppdrag som syftar till att få arbetslösa individer som är beroende av olika former av stöd från samhället till egen försörjning genom arbete.
  • Uppdraget utspelar sig i en komplex samverkan mellan arbetslösa individer från utsatta grupper, myndighetsaktörer (framför allt arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommun och region) samt arbetsgivare.
  • Visionen är att denna samverkan ska fungera som ett maskineri där varje aktör har sin specifika roll och tillsammans samverkar för att uppnå arbetsmarknadsinkludering.
  • Verkligheten vittnar om brister i detta maskineri i form av olika samverkansutmaningar där samverkan mellan myndighets- aktörerna och arbetsgivare är en sådan utmaning. 
  • Eftersom arbetsgivare har en central roll för arbetsmarknadsinkludering är det avgörande att denna samverkan fungerar och att myndighetsaktörerna får ökad kunskap om arbetsgivarnas perspektiv i frågan och hur de kan involveras i detta arbete.

 

Utbildningsfilmer

Vi arbetar med att ta fram material i syfte att underlätta vid introduktion och återgång på en arbetsplats samt för att visa på möjligheter i breddad rekrytering.
Titta gärna och dela med er av era reflektioner, vi tar tacksamt emot återkoppling kring filmerna. Skicka dina tankar/funderingar till rebecka.persson@linkoping.se
 

Första filmen "Medvetandegöra Fördomar", i en serie om Arbetsmarknadsinkludering/CSR  

 

Andra filmen "Socialt ansvar och fördelar med mångfald", i en serie om Arbetsmarknadsinkludering/CSR

 

Tredje filmen "Olika faser i handledningen", i en serie om arbetsmarknadsinkludering/CSR 

 

Fjärde filmen "Arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen", i en serie om arbetsmarknadsinkludering/CSR

 

Femte filmen "olika delar i handledarskapet", i en serie om arbetsmarknadsinkludering/CSR

 

 

 

 

 

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb