Conexi - Långsiktigt stöd i arbetslivet

Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet. För personer med autism/asbergerssyndrom. Med syfte att individerna ska kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden och kunna få och behålla en anställning. Projektet är ett metodutvecklingsprojekt.

Projektägare

Linköpings kommun: Omsorgskontoret. Det faktiska arbetet har sin utgångspunkt i Conexis verksamhet.

Kontaktpersoner/Projektledare

Magdalena Kydd
Verksamhetschef Conexi
070-849 44 60
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/Målgrupp

Arbetstagare, Försäkringskassan, arbetsförmedling, kommun: socialförvaltningen, utbildingsförvaltningen, jobb & kunskapstorget samt arbetstagare och skolor

Bakgrund

Divison TEACCH i North Carolina har med flera decennier av erfarenheter tagit fram olika arbetsmodeller för personer inom autismspektrat för en bra ”jobbmatch” och att dessa ska få rätt förutsättningar/stöd i arbete. Det stöd man utvecklat för de arbetstagare som gått vidare ut i anställning har väckt vårt intresse då vi vet att behovet finns och att det saknas i vårt svenska system. Den arbetsstödjarmodell man utvecklat skapar trygghet för såväl arbetstagare som arbetsgivare och ger förutsättningar för hållbarhet i anställning. Arbetet är preventivt.

Syfte

Projektet har för avsikt att skapa en långsiktig modell för att personer inom autismspektrat, som idag bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, ska ges förutsättningar att komma ut i arbete och behålla det. För detta krävs samverkansmodeller mellan olika aktörer samt utformande av en arbetsstödjarfunktion i en svensk kontext. Det är med andra ord frågan om en metodutveckling.

Mål

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram ett ramverk för en arbetsstödjarfunktion och därigenom skapa förutsättningar för en hållbarhet i anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Organisation

Omsorgskontoret på Linköpings kommun är projektägare. Det faktiska arbetet har sin utgångspunkt i Conexis verksamhet.

Uppföljning/Utvärdering

Utvärdering av hela projektets arbete blir en sammanställning av de uppföljningar som gjorts under året samt en helhetsutvärdering av varje aktörs samlade bild av om syftet har uppnått.

Arbetstagare

Uppföljning görs kontinuerligt med arbetstagare i projektet i form av utvecklingssamtal, utvärdering av satta mål, regelbundna möten med satt agenda vid arbetsplatsbesök samt enkät. Alla som deltar i verksamheten ska registreras i SUS.

Företag

Enkät samt regelbundna möten med satt agenda vid arbetsplatsbesök.

Samverkan

Samverkansmöte 2 möten/år

Projektet
  • Kvartalsvis uppföljning av den övergripande huvudmålsättningen med projektägare.
  • Avstämning mot styrgrupp.

Implementeringsplan

Resultatet av projektet ska fortsättningsvis användas i det dagliga arbetet, både i mötet med arbetsgivare samt i det direkta arbetet med arbetstagaren. Ambitionen är vidare att sprida modellen för långsiktigt stöd till fler målgrupper, verksamheter och kommuner i landet.

 Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsen godkännande

pdfStyrelsens godkännande förlängning

pdfInformationsbroschyr

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb