Föreningsanställningar

Syftet med Kooptimas verksamhet är att förbättra och gynna möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättning, samt bygga upp en varaktig verksamhet med administrativ service till föreningar och andra organisationer.

Bakgrund

Under projektets gång har förfrågningar från föreningar kommit till Kooptima, om hjälp med bokföring, bokslut och andra administrativa uppgifter, vilket väl sammanfaller med att många arbetssökande från gruppen funktionsnedsatta har formella meriter och erfarenheter av ekonomi- och administration.
Även omsorgskontoret i Linköpings kommun har fått förfrågningar från föreningar om ekonomisk hjälp för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till lönebidrag. Anledningen är att föreningarnas ekonomiska förutsättningar inte räcker för att anställa.

Föreningarna gör en stor insats för kommuninnevånarna samtidigt som den ideella tiden inte räcker till att sköta både verksamhet och administration, vilket i förlängningen leder till att föreningarna tappar kraft och medlemsantal.
Omsorgskontoret har framfört en förfrågan och idé att Kooptima skulle samordna, anställa och aktivt jobba för att fler personer med funktionsnedsättningar introduceras på arbetsmarknaden med jobb åt och i föreningslivet.

Kooptima är intresserade av att bygga upp en verksamhet med anställd personal (funktionsnedsättning) som riktar sig till föreningar som inte har möjlighet fysiskt i föreningen, Kooptima kan också anställa och förmedla personer med funktionsnedsättning som fysiskt finns på plats ute i föreningen. Anställningarna görs i samverkan med arbetsförmedlingen. Kooptima ansvarar för hela processen, från att marknadsföra till att leverera efterfrågat behov.

Mål

  • Att inom projekttiden tillgodose 15 – 20 föreningar med i första hand administrativt stöd.
  • Att under projekttiden anställa motsvarande 8 årsarbetare för personer med funktionsnedsättning. Antalet årsarbetare bedöms dock motsvara möjlighet för mellan ca 10 - 15 personer att anställas, beroende på sysselsättningsgrad då troligtvis inte alla kommer att arbeta heltid. De flesta anställningarna ska innebära att personalen är lokaliserade ute på föreningar, några anställningar kan också innebära att personalen befinner sig hos Kooptima och utför arbete riktat till föreningslivet.
  • Att de enskilda som erbjuds anställningar inom föreningslivet antingen kan finna vägar till en långsiktigt arbete inom föreningen eller att arbetet hos föreningen ger erfarenhet, kontaktnät och goda referenser för framtida arbete.
  • Att Kooptima inom projektet kan skapa en varaktig verksamhet med administrativt stöd till föreningar och andra organisationer, samt i framtiden vara en resurs till föreningslivet i samband med behov av personal eller administrativt stöd.

Kontaktpersoner

Per Holmqvist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

Informationsbroschyr

Dokument

Uppföljning

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb