Förrehabilitering på Valla folkhögskola

Valla folkhögskola är ett första steg mot arbete för dem som ej varit i arbete under lång tid. Deltagarna arbetar med sig själv genom handlingsplaner och har också hjälp av grupp om c:a 15 personer. Trepartssamtal tillsammans med handläggare.

Målgrupp

Personer som är långtids-sjukskrivna eller varit  utan egenförsörjning under lång tid.

Bakgrund

Bifogat finns en projektbeskrivning av ett ESF-projekt som ägs av Vallafolkhögskola med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som medfinansiärer.

Målgrupp är personer som uppbär sjukpenning, sjuk-eller aktivitetsersättning eller ingår i Arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen.

Projektet är ett förrehabiliteringsprojekt, dvs. ska bidra till att personer efter projektets avslut kan gå vidare till arbetslivsinriktade insatser som t ex. arbete eller studier. Det finns ett stort intresse på nationell nivå för projektet som bedrivs på flera folkhögskolor i landet. En nationell styrgrupp finns där samtliga folkhögskolor, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är representerade.

Projekt har pågått i ett år med hittills tre grupper. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till projektet (c:a 15 deltagare per start). Vid senaste gruppstarten har tio deltagare påbörjat aktiviteten. För att få fler deltagare har kontakt etablerats med fler aktörer i syfte att erbjuda fler möjligheter att delta i projektet. I dagsläget finns presumtiva deltagare hos flera av de tillfrågade intressenterna. Starten för nya deltagare har förlängts till och med 29 mars och tiden i projektet kommer därför att förlängas i motsvarande omfattning.

Syfte

För att säkerställa att de deltagare som börjat i projektet får slutföra insatsen krävs täckning för kostnader i projekten. Detta ska ses som en engångskostnad/garantiersättning. En plan för att säkerställa kommande rekryteringar håller på att utarbetas. (Se tid och aktivitetsplan )

Mål

Att säkerställa att projektet kan fortsätta med planerade starter under våren 2011 och 2012

Organisation

Se projektansökan

Kontaktpersoner

Kenneth Hedström
0708-16 04 94
013-355580
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan

Styrelsens godkännande

Informationsbroschyr

Dokument

Uppföljning

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb