Hemmalaget

Att etablera ett socialt företag i Sturefors i samarbete med Sturefors IF. För funktionshindrade eller deltagare i fas 3 eller deltagare med annat stöd från AF.

Bakgrund

Sturefors idrottsförening (SIF) sköter om en stor anläggning med hjälp av två lönebidragsanställda och många ideella insatser. De två anställda gör så gott de kan men har nedsatt arbetsförmåga och saknar adekvat utbildning. Ideella krafter finns men de räcker inte till. Föräldrar hinner inte/är inte bredda på att rycka ut för att klippa och krita fotbollsplaner om vaktmästaren är sjuk, för att nämna ett exempel. Om gräsklipparen går sönder så står vaktmästaren handfallen, för att nämna ett annat. De som idag på ideell basis fungerar som handledare till vaktmästaren och kanslisten har egna arbeten att sköta dagtid och räcker därför inte till.

Med en anställd handledare på plats skulle arbetet fungera bättre. Samtidigt skulle föreningen kunna ta emot fler personer som behöver arbete, arbetsträna eller prova sin arbetsförmåga. Idrottsplatsen och föreningen skulle kunna härbärgera ett socialt företag som förutom att sköta om det interna arbetet på IP (idrottsplatsen) skulle kunna sälja olika typer av tjänster i närsamhället.

Syfte

 • Att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att tillhöra en arbetsgemenskap och få praktik eller anställning.
 • Att förbättra skötseln av Sturefors idrottsplats (IP), Sturefors IF:s administration, samt badplatsen i Sturefors.
 • Att underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma ut på arbetsmarknaden eller söka utbildning.

Mål

Målen som vi vill uppnå med projektet är:

 • Efter första året: 2-3 personer går vidare till reguljärt arbete och 1-2 till yrkeshögskolan eller arbetsmarknadsutbildning
 • Efter andra året: 2-3 personer går vidare till reguljärt arbete och 1-2 till yrkeshögskolan eller arbetsmarknadsutbildning
 • Efter tredje året: 2-3 personer går vidare till reguljärt arbete och 1-2 till yrkeshögskolan eller arbetsmarknadsutbildning
 • Att ett socialt företag har etablerats i Sturefors som samarbetar med Sturefors IF.
 • Att 7-8 platser för arbete, praktik eller arbetsträning tillhandahålls personer som annars saknar arbete. Somliga ska kunna delta under längre tid. Andra ska kunna delta under kortare tid, exempelvis för att pröva sin arbetsförmåga eller för att få praktik.
 • Att 5-10 olika tjänster utvecklats som säljs till organisationer, fastighetsägare och boende i Sturefors.
 • Att samtliga deltagare känner sig delaktiga i arbetet.
 • Att ett samarbete har etablerats med ett par externa organisationer verksamma inom exempelvis grönyteskötsel för att de ska kunna hyra semester- och sjukvikarier av Hemmalaget.
 • Att former för intern kompetensutveckling har etablerats som syftar till att både höja Hemmalagets kompetens och stärka deltagarnas anställningsbarhet på den öppna arbetsmarknaden.

Organisation

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från deltagande parter. Gruppen består av en representant från Sturefors IF, en representant från Coompanion, en från Kooptjänst, en från AF samt ytterligare en representant från samordningsförbundet samt projektledaren.

Projektledaren är formellt anställd av Kooptjänst och tillhör den grupp av handledare som finns verksamma inom Kooptjänst. Även deltagare som har lönebidrag eller särskilt anställningsstöd är anställda av Kooptjänst.

Deltagare som berättigar till Fas tre anslag kan övergå till anställning med särskilt anställningsstöd om efterfrågan på Hemmalagets externa tjänster ökar.

Kontaktperson

Per Sten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan     

pdfStyrelsens godkännande

pdfInformationsbroschyr     

pdfUtvärdering

pdfSammanfattning

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb