Integrera

Genom att integrera projekt Hemmalaget i Kooperativtjänst K kan Hemmalagets anställningar bibehållas och på sikt möjligen fler anställas.

Projektägare

Koopeativtjänst K

Kontaktpersoner

Pia Olsson
0767-87 75 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kooperativtjänst K ekonomisk förening 769617-7679
Box 6178
600 06 Norrköping

Intressenter/Målgrupp

Arbetsförmedlingen i Linköping och Kisa, Kinda och Linköpings kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan samt organisationer, företag och privatpersoner med vilka samarbete sker.

Personer med arbetshinder utgör målgruppen och primärt gruppen som idag är anställda i projektet Hemmalaget.

Bakgrund

Hemmalaget har bedrivit sin verksamhet och verkat i Sturefors sedan projektet startades 2011-06-15. Syftet med projektet var att etablera ett socialt företag i Sturefors och till grund för det låg ett avtal med Sturefors IF, vilka projektet utfört tjänster och uppdrag åt. Då det avtalet sagts upp inför 2015 har bedömningen gjorts att den lokala marknaden i Sturefors är för liten för att etablera ett socialt företag i och andra hinder som att hitta lämplig lokal att utgå ifrån har lett till denna ansökan om att integrera Hemmalagets verksamhet i Kooperativtjänst K.

Syfte

Att bibehålla och utveckla den personalgrupp som idag ingår i Hemmalaget med nya och / eller kompletterande arbetsuppgifter genom att integrera projektet i Kooperativtjänst K. Kooperativtjänst K är etablerad i Linköping sedan år 2010 och har ett brett utbud av tjänster och breda kontaktnät vilket underlättar för en integrering av Hemmalaget.

Mål

  • Att bibehålla Hemmalagets arbetsstyrka på 5 personer samt arbetsledning genom integrering med Kooperativtjänst K. 
  • Att då Hemmalagets integrering i Kooperativtjänst K stabiliserats utöka med nya anställningar.

Organisation

Styrgruppen består av utsedda personer från Samordningsförbundet Centrala Östergötlands intressenter, Kooperativtjänst K samt projektledare.

Uppföljning/Utvärdering

Uppföljning av integrering sker kontinuerligt via styrgruppsmöten cirka 8 gånger under 2015.

Alla som deltar i verksamheten ska registreras i SUS. Ett socioekonomisk bokslut med utfall samt om egenutveckling ska planeras.

Implementeringsplan

Att säkerställa anställningarna i projekt Hemmalagets verksamhet genom att projektet integreras i Kooperativtjänst K under 2015.

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan
pdfStyrelsens godkännande

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb