Intensivteam Linköping - implementering

Syftet är att genom ett flexibelt och intensivt stöd till den enskilde i vardagen ge så goda förutsättningar som möjligt  till kunna få pröva önskat arbete/ sysselsättning.

Projektägare

Linköpings kommun, Socialpsykiatrin/Råd & Stöd

Kontaktpersoner/Projektledare

Lena Eklöf
Gruppledare
013-205704

Teamet
013-263116, 072-5289445.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/målgrupp

Linköpings kommun, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och brukarföreningar

Personer mellan 18 och 40 år med neuropsykiatrisk eller psykiatrisk funktionsnedsättning.

Bakgrund

Projektet har förlängts med ett år för att implementeras i ordinarie verksamhet. De personer som projektet har mött under de två första åren har varit längre från arbetsmarknaden än förväntat – projektets initiala mål med 80 % ut i arbete var därför högt satt. 

Arbetsmarknadsläget är idag kärvt - ungdomsarbetslösheten är hög på generell nivå och för projektets målgrupp än mer besvärlig.

Intensivteamets insatser har blivit mer förberedande/upprätthållande när det gäller arbete/praktik/studier. Det handlar om att möjliggöra att ta sig till möten, stöd till att hitta rätt instanser och nivå samt stöd med dagliga rutiner.

Nyttan med ett flexibelt och intensivt stöd och med en målinriktad insats mot arbete/praktik/studier är bland annat att teamet kan följa klientens egen målsättning och behov på ett flexibelt sätt. Täta uppföljningar av det individuella målet gör att teamet anpassar sina insatser efter klientens motivation och målsättning.

Av de som deltagit i projektet har många fortsatt behov av stöd på olika sätt. En utökad insatstid i form av en dubblering för dessa personer skulle med stor sannolikhet innebära en ökad möjlighet till att behålla en fungerande sysselsättning.

Det som är unikt med Intensivteamet är flexibiliteten och att anpassa insatser efter klientens situation.

Andra stödteam har långa kontakter där regelbundenhet och struktur är ett viktigt men svårkombinerat arbetssätt. Behovsanpassat stöd ökar förutsättningar för en bättre hälsa och ger personer med psykiatriska funktionshinder större möjligheter att delta i samhällsgemenskap och leva som andra.

Intensivteamet är en liten grupp där alla medarbetare träffar alla klienterna. Det gör att teamet kan möta upp behovet på ett enklare sätt då deltagaren inte blir beroende av en specifik person i teamet.

Klienten får feedback från flera personer i teamet. Det medför en minskad rädsla inför nya situationer, människor och möten vilket är en träning som oftast är en förutsättning för att klara en sysselsättning.  

Syfte

Teamet hjälper till att motivera, planera och coacha deltagarna till att påbörja eller bibehålla sysselsättning, så som studier, praktik eller arbete. Vid behov erbjuds stöd i hemmet och närmiljön. Stödet ges under en kort och intensiv period mellan 3-12 månader.

Mål

Att möjliggöra för deltagarna att påbörja och/eller bibehålla sysselsättning, såsom studier, praktik eller arbete.

Organisation

Teamet tillhör organisatoriskt Team Socialpsykiatri/ Socialpsykiatri/ Råd&Stöd/ Leanlink/ Linköpings kommun 

Uppföljning/utvärdering:

  • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
  • Uppföljning av insats sker kontinuerligt med klient och i teamet.

Implementeringsplan

Intensivteamets arbetssätt ska under 2015 implementeras i Team Socialpsykiatri.

Dokument

pdfProjektansökan
pdfStyrelsens godkännande gällande implementering

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb