Koll på läget

Metodutvecklingsprogram för särskoleelever på gymnasienivå, föräldrar syskon och skolpersonal.

Intressenter

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget: Barn och ungdomshabiliteringen / Vuxenhabiliteringen.
Linköpings Kommun: Sektion specialverksamhet / Anders Ljungstedts gymnasium / Jobbtorget / Socialkontoret / Omsorgskontoret / Hjälpmedelsinstitutet / Kinda Kommun Studieförbund.

Bakgrund

År 2006 gick 1,4% av skolungdomar i särskola, en ökning med nästan 70% jämfört med 1994. Den största delen av denna ökning är ungdomar som ligger i gränslandet till att klara den ordinarie skolan, dvs. gruppen med lindrig utvecklingsstörning. Erfarenheterna från Linköping visar att det oftast är för dessa ungdomar som problematiken runt övergång från skolliv till vuxenliv blir som störst. Linköpings ökning av andelen elever inom gymnasisesärskolan är jämförbar med riket. Linköping har dock inte kommit så långt i arbetet med andelen elever i arbete. Andra jämförbara kommuner såsom Karlstad och Örebro har prioriterat elevgruppen och genom målinriktat arbete och i samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa nått goda resultat.

Syfte

En smidig transition genom

  • ökad insikt hos individen själv om styrkor och svårigheter. Framförallt kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär för ”mig” samt strategier för att kunna möta och kompensera nedsättningen
  • kunskap hos berörda instanser både om funktionshinder i stort och om funktionshindret och dess konsekvenser för den enskilde individen vilket är en förutsättning för förståelse
  • attitydpåverkan i de samarbetssituationer som inkluderade gymnasiesärskoleelever befinner sig i.
  • hållbar och aktuell dokumentation som ett stöd i individens utveckling och förutsättning för att söka berättigade insatser

Tillsammans syftar det till att ge ett stöd som leder till ökad möjlighet för individen att kunna utföra ett förvärvsarbete eller bedriva studier samt delta i ett fullvärdigt vuxenliv.

Mål

Projektet blir en samverkansmodell mellan de parter som ingår i projektet. Nya rutiner som inte bygger på relationer utan på en kronologi av insatser byggs upp kring eleverna. Projektet kan peka på brister och bygga upp nya fungerande rutiner som gör parterna i projektet bättre rustade för framtiden i arbetet med unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning.     
Lättläst version (kllicka här)

Målet med insatserna ska vara att få möjlighet till ett gott vuxenliv. Viktiga områden kan vara personlig utveckling/utbildning, arbete/yrkesval, fritid/ledighet, hälsa/välbefinnande, familjerelationer/egna föräldrar, syskon mm, intima relationer/partner, vänner och bekanta/sociala relationer, föräldraskap,  medborgarskap, arbete/yrkesval, andlighet, stöd.

Organisation

Organisationen byggs som en samverkansmodell av kronologiska insatser och utformas av projektledarna. Projektet kräver och leds av två heltider: specialpedagog och arbetsterapeut.

Dessutom krävs ytterligare resurser i form av psykolog, läkare på vardera 25 %. Därutöver 25 % i ledningsresurs förlagd till Sektion specialverksamhet vilket möjliggör samarbete med andra utvecklingsprojekt t ex med Hjälpmedelsinstitutet.

Kontaktpersoner

Åsa Stromberg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan   

pdfStyrelsens godkännande    

pdfBroschyr   

Dokument

pdf Erfarenheter

Almedalen 2013-06-24

Uppföljning

pdfRapport 1    

pdfRapport 2   

pdfRapport 3  

pdfRapport 4     

pdfRapport 5   

pdfRapport 6   

pdfRapport 7     

pdfRapport 8     

pdfRapport 9

pdfRapport 10

pdfRapport 11

pdfRapport 12

pdfRapport 13

pdfRapport 14   

pdfRapport 15

pdfRapport 16

pdfRapport 17

pdfRapport 18

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb