LikaOlika

Projektet har som slutmål att ordna arbete för 8-10 personer med funktionsnedsättning genom att starta ett arbetsintegrerat kooperativ på Universitetssjukhuset, US, i Linköping. Arbetsuppgiften blir efter utbildningen att ledsaga besökare/patienter till och från vårdinrättningar till taxi/färdtjänst. För att skapa ett tryggt besök och ett bra omhändertagande kommer kooperatörerna att få utbildning i bemötande, funktionsnedsättningar och att driva ett kooperativ under de åtta månaderna Samordningsförbundet stöttar projektet.

Projekttid

Start: 2015-12-01

Projektägare

Region Östergötland

Kontaktpersoner

Jennifer Mayer 
Ansvarig kooperativ
Västra Vägen 32, 58228 Linköping
070-24 18 917
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/målgrupp

Vuxna med dokumenterad funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden. Plats i projektet finns för 8 till 10 personer som kan arbeta minst halvtid utifrån sina förutsättningar.

Bakgrund

Arbetslösheten är hög för personer med funktionsnedsättning (13 %). Bland arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga och får statligt stöd så återfinns de i 22 % i kommunerna och 1 % i landstingen. Vi startar projekt Likaolika för att förändra arbetsmarknaden i det offentliga för personer med funktionsnedsättning. 

Till US kommer patienter som har svårt att själv förflytta sig mellan egen bil, buss, färdtjänst eller sjukresa och en vårdinrättning. Idag behöver patienter ta med någon som kan hjälpa dem eller också förlita sig till att de kan få hjälp av någon på den vårdinrättning man ska till. Ofta utförs denna hjälp av någon kvalificerad vårdgivare som har andra sysslor att utföra, samtidigt som många personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden.Samordningsförbundet Centrala Östergötland delfinansierar projektet som i övrigt får projektmedel från allmänna arvsfonden.

Syfte 

Att genom utbildningsinsats ge projektdeltagarna förutsättningar till att starta upp ett arbetskooperativ på Universitetssjukhuset efter utbildningens slut.

Mål

Projektet ska anordna arbete för 8-10 personer med funktionsnedsättning genom att starta ett arbetsintegrerat kooperativ på US. Arbetsuppgiften är att ledsaga besökare/patienter till och från vårdinrättningar till taxi/färdtjänst. För att skapa ett tryggt besök och ett bra omhändertagande kommer kooperatörerna att få utbildning i bemötande, funktionsnedsättningar och att driva ett kooperativ under de första åtta månaderna.

Organisation

Styrgruppen består av Handikappföreningarna Östergötlands styrelse. Styrgruppen ser annorlunda ut för projektet än för övriga insatser hos Samordningsförbundet Centrala Östergötland då förbundet endast delfinansierar projektet med cirka 1/10. Arbetet leds av projektledare och ansvarig för kooperativet.

Uppföljning/utvärdering

Månadsuppföljning, redovsining i SUS och till årsredovisning. Rapport när projektet avslutas.

Implementeringsplan

Efter utbildningen är målsättningen att projektdeltagarna ska starta ett eget arbetskooperativ med uppgift att ledsaga patienter på US.

Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/funktionshindrade-far-jobb-pa-sjukhuset

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb