Linkooperativet

Linkooperativet är ett socialt företag som vill skapa fler jobb och arbeta för att nya affärsidéer ska etableras och utvecklas i Linköping. Verksamheten stimulerar människor till rehabilitering, arbete, arbetsträning eller att starta eget företag. Vidare hjälper Linkooperativet existerande företag samt arbetar för att nya affärsidéer ska etableras och utvecklas i Linköping. Arbetsträningsplatser erbjuds på Linkooperativets Second hand-butik samt hos samarbetsparter.

Projektägare

Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner/Projektledare

Khalid Neshati
Verksamhetschef
Industrigatan 52, 582 77 Linköping
073-361 51 17
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Labinot Grainca
Handledare
Industrigatan 52, 582 77 Linköping
076-555 05 94
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/målgrupp

Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden; är långtidssjukskrivna, har en funktionsnedsättning eller som inte har avslutat gymnasiet.

Bakgrund

Skäggetorp är en stadsdel i Linköpings kommun som präglas av tämligen svåra socioekonomiska problem. Stadsdelen är en av Linköpings största, med ca 8600 invånare, men dess bidrag till kommunens ekonomi/tillväxt står knappast i proportion till invånarantalet. Orsaken till detta är den höga arbetslöshet som råder i bostadsområdet och det upplevda utanförskap som stadsdelens invånare lever i. Ambitionen är att grunda en ekonomisk förening för att genom den ta vara på det engagemang, kunskap och kompetens som finns att tillgå i vår närmiljö. Föreningens huvudsakliga mål blir att ordna fler arbetstillfällen och därmed öka graden av egenförsörjning i stadsdelen Skäggetorp.

Syfte

  • Att bidra till en ökad grad av egenförsörjning i främst stadsdelen Skäggetorp.
  • Att främja utveckling genom att skapa arbetstillfällen.
  • Att det sociala företaget ska kunna erbjuda anställningar, bedriva utbildning, kompetensutveckling och rådgivning.
  • Att erbjuda platser för rehabilitering och arbetsträning.

Mål

Projektet är tänkt att pågå i två år, med förlängning i ytterligare ett år.

År 1: ta emot 20 personer
År 2: tillhandahålla 35 platser
År 3: tillhandahålla 50 platser

Ambitionen är att få 11 individer i egen försörjning (år 1: 3 personer år 2:  3 personer år 3: 5 personer). Med självförsörjning åsyftas i det här fallet att projektdeltagaren antingen får ett arbete inom Linkooperativet eller hos någon annan arbetsgivare på arbetsmarknaden alternativt att individen påbörjar studier eller startar eget företag.

Organisation

Linooperativet har ett nära samarbete med FC Linköping United (fotbollsklubb i Skäggetorp). Kooptjänst ansvarar för bokföringen.

Uppföljning/utvärdering

  • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
  • Rapport när projektet avslutas.

Implementeringsplan

Att kunna stå på egna ben från årsskiftet 2015/2016.

Dokument

pptPowerpointpresentation av projektet

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

pdfStyrelsens godkännande förlängning

pdfInformationsbroschyr

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb