SAM-projekt i Åtvidaberg

Öka möjligheten till egen försörjning genom att erbjuda platser för bedömning av arbetsförmåga genom praktik. Kvinnor med ohälsa är prioriterade.

Intressenter

Åtvidabergs kommun, arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa.

Bakgrund

Försäkringskassan redovisar regelbundet ohälsotalen i länet. I Åtvidaberg har kvinnorna ett högt ohälsotal. Det är viktigt för samtliga samverkansparter att kunna kartlägga och bedöma arbetsförmågan hos dessa kvinnor och ge dem möjlighet att öka sina chanser till ett arbete. Kommunens arbetsmarknadsenhet samordnar idag praktikplatser, prövningsplatser och sysselsättning och kan därför vara en länk i detta arbete. Kvinnorna kommer att få sin prövning inom kommunens verksamheter, privata företag och föreningar. För att det ska bli möjligt att utföra prövningarna finns behov av att anställa en arbetsterapeut och en beteendevetare. Anskaffning av prövningsplatser och träningsplatser ingår i arbetsuppgifterna i nära samverkan med praktiksamordnare på arbetsmarknadsenheten.

Syfte

Kunna erbjuda platser för bedömning av arbetsförmåga samt träningsplatser för att öka möjligheten till anställning. Prioriterad grupp är kvinnor med ohälsa.

Mål

Öka möjligheten till egenförsörjning. 50% ska komma vidare i arbete eller utbildning. Deltagarens nästa steg till arbete/utbildning ska säkerställas innan avslut i projektet.

Genom att individen:

  • får sin arbetsförmåga kartlagd.
  • får möjlighet att arbetsträna för att öka motivationen och självkänslan till arbete eller utbildning.
  • får möjlighet att knyta nära kontakt med arbetslivet.

Kontaktpersoner

Line Saanum
0709-82 1851

Lena Agefjäll
0709-82 13 55

Blanketter & Dokument

Projektansökan

Styrelsens godkännande   

pdfBroschyr

pdfDokument

Uppföljning

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb