Supported employment i Linköping

Support- och arbetsteamet arbetar sedan 2012 med stöd ut till arbete och anställning i metoden supported employment samt IPS. Metoderna används både nationellt och internationellt och har dokumenterat goda resultat både när det gäller nå och behålla  anställning.
I projektet förstärker vi teamet med ytterligare 2 medarbetare för att kunna erbjuda fler personer i Linköping stöd utifrån metoden Supported employment.

Projektägare

Råd&Stöd, Leanlink Linköpings komun

Kontaktpersoner

Monica du Rietz
Verksamhetschef, Leanlink, Råd & Stöd
013-263597
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ellinor Gustavsson
Projektledare, Support- och arbetsteamet
013-206641
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Målgrupp

Personer med neuropsykiatrisk, psykiatrisk funktionsnedsättning eller psykosocial problematik.

Intressenter

Support- och arbetsteamet samverkar idag med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sociala förvaltningen Linköpings kommun, Jobb- och Kunskapstorget Linköpings kommun, Psykiatriska kliniken region Östergötland och andra aktörer som är viktiga för personen.

Bakgrund

Teamet arbetar framgångsrikt med metoderna Supported Employment och IPS. Metoder som har dokumenterat god effekt när det gäller att nå målet anställning för personer med funktionsnedsättning. Vi ser att stödet skapar möjligheter även för personer som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig del i Supported Employment är att ge ett långsiktigt stöd även efter att anställning nåtts.

Syfte           

Syftet med projektet är att förstärka arbetet med supported employment och IPS i Linköping, komplettera befintlig personalgrupp med ytterligare två personer för att bistå fler inom målgruppen att nå målet anställning.

Mål

  • Minska den enskildes väntan på individuell insats som främjar återgång i arbete.
  • Att teamet totalt arbetar med cirka 50 klienter utifrån Supported Employment och IPS med anställning som mål.

Organisation

Projektet är en del av befintlig verksamhet; Support- och arbetsteamet.

Styrningen sker genom ordinarie arbetsgrupp och medarbetarna ingår i ordinarie organisation.

2 medarbetare 2,0 tjänst under 3 år.

Utvärdering                                                                                                                         

Utvärdering kommer att ske både kvalitativt och kvantitativt. Dels via socioekonomiskt bokslut tillsammans med Samordningsförbundet och med kvalitativ undersökning som kommer att genomföras i samarbete med Hälsouniversitetet.

Uppföljning  

  • Kvalitetssäkring sker kontinuerligt genom metodhandledning i Supported Employment och IPS. Kontinuerlig genomgång av IPS trohetsskala med ansvarig chef för verksamheten.
  • Gentemot klient gör avstämning av insats i individuell genomförandeplan.
  • Inom projektet sker en kvartalsvis uppföljning samt avstämning mot styrgrupp.
  • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
  • Rapport när projektet avslutas.

Implementeringsplan

Den fortsatta förstärkta bemanningen i Support- och arbetseamet kommer att fortgå även efter projekttidens slut om förväntade beslut fattas.

Dokument

pdfStyrelsens godkännande

pdfUtvärdering av konferens 171010

pdfSlutrapport Supported employment i Linköping 2016-2017

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb