Tillsammans är vi starkare

Verksamhetsutveckling. Gränsöverskridande kundskapsförmedling mellan kommunerna.

Projektägare

Linköpings kommun, AFI och Socialkontoret

Bakgrund

Många av de Kommuninnevånare vi möter på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vården eller inom Linköpings Kommun har behov av stöttning från mer än en myndighet. Handläggarna/ Behandlare behöver en god omvärldskunskap för att kunna göra en generell handlingsplan gällande för flera inblandade instanser och för att det ska kunna bli ett realistisk flöde för klienten. Förtroendet mellan myndigheter gällande genomförda instrument/ testningar/ kartläggningssamtal – handlingsplaner behöver diskuteras. Kunskapen om myndigheternas uppdrag, olika arbetssätt och god kännedom om hur instanserna kan användas på rätt sätt krävs. I dag märks antaganden och ”myter” kring vad de olika myndigheterna gör och inte gör i det dagliga arbetet. Vi behöver diskutera case, utan prestige och ställningstaganden med varandra – med medborgaren i centrum. Vi har redan idag goda exempel på hur handläggare representerande olika myndigheter handhar handlingsplaner, följer upp individer och får kedjan att fungera – vilket leder till ett självständigt liv för individen. Kunskap om dessa case behöver spridas för att inte bli isolerade engångsinsatser.    

Ofta är nätverkandet mycket personbundet och då handläggare/behandlare byter arbete etc försvinner möjligheten till det naturliga samarbetet över gränserna.

Syfte

 • Verksamhetsutveckling
 • Tydliggöra olika myndigheters uppdrag
 • Gemensamma Kompetensutvecklingsinsatser
 • Prestigelöst nätverkande (perspektivet individen i centrum, utgå först från egen verksamhet, kedja med övriga myndigheter)
 • I nätverken hitta väl fungerande arbetssätt. Hur vill vi att det ska se ut? Samsyn!
 • Kedjeaktiviteter= inte bara länka, utan hålla i och hålla ut aktiviteter för återgång i arbete
 • Samtyckesblankett
 • Omvärldsfrågor

Mål

 • Verksamhetsutveckling
 • Samverkan i ärenden - Kontinuitet i nätverksbygge (Team) Arenor
 • Gemensamt introduktionsprogram för nyanställdaSamhällsinformation
 • Höja kunskapsnivån kring organisationerna och samverkan i ärenden
 • Pröva olika samverkans sätt, ex Geografiindelning - Expertindelning
 • Utvärdering genom kvalitativa studier

Organisation

Projektet ägs av Linköpings Kommun, AFI, Socialkontoret
Projektledare 50 %

Styrgrupp

Representanter från organisationerna på högre nivå
Lena Lundgren (tillfrågad) Landstingets Hälso o Sjukvårds Nämnden HSN även innefattande privata vårdcentraler och privat psykiatrisk öppenvård
Karin Sköld, Af
Birgitta Svärd, Fk
Helena Paulsson, AFI, Socialkontoret, Linköpings Kommun

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

pdfStyrelsens godkännande av förlängning  

pdfImplementering

pdfInformationsbroschyr     

pdfSlutrapport Tillsammans är vi starkare

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb