Våga livet

Projektets syfte är att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel. Undvika att fler patienter utvecklar läkemedelsberoende och att läkemedelsberoende i möjligaste mån ska få adekvat hjälp på sin vårdcentral. Det innebär att utveckla en effektiv arbetsmodell, metodutveckla och att sprida kunskap om läkemedelsberoende. Målet för de 10-12 patienter/år som erbjuds hjälp att trappa ut sitt läkemedel är en snabbare återgång till arbete eller studier.

Projektägare

 • Region Östergötland
 • Beroendekliniken
 • Lambohovs- eller Nygatans vårdcentral 

Kontaktpersoner/Projektledare

Maria Sanfridsson
Projektledare
Vårdcentralen Lambohov, Tröskaregatan 28, 583 34 Linköping
010-103 53 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/målgrupp

 • Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Linköpings kommun, Region Östergötland, Närsjukvården i centrala länsdelen (Beroendekliniken, Psykiatriska kliniken, Rörelse och hälsa)
 • Våga livet riktar sig till personer som är beroende av läkemedel; lugnande, sömngivande samt smärtstillande.
 • Personer listade som patienter vid Lambohovs- eller Nygatans vårdcentral och som uppbär offentlig försörjning. Plats finns för 10 till 12 patienter.

Bakgrund

Läkemedelsberoende är en diagnos som uppmärksammats under senare år och kan idag betraktas som ett folkhälsoproblem. Enligt en skattning baserad på DUDIT uppfyller 1,1 procent av den svenska befolkningen mellan 16-64 år eller 65 000 personer kriterierna för skadligt bruk eller beroende (Folkhälsoinstitutet 2010). I en skattning från 2006 beräknades andelen i befolkningen över 16 år som är fysiologiskt tillvanda till 11 procent eller 92 000 och 18 % eller 153 000 vara beroende (Folkhälsoinstitutet 2006) Utifrån uppgifter från patientregistret har utredningen skattat antalet personer som vårdas inom sjukvården för skadligt bruk eller beroende av sömnmedel, lugnande och smärtstillande till totalt 13 000 i landet (SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende, vol 2, Stockholm 2011)

Syfte 

 • Att personen ska få stöd i att trappa ned sin medicinering
 • Att undvika att fler patienter utvecklar ett läkemedels beroende
 • Att utveckla en effektiv arbetsmodell som ska kunna användas av hela Primärvården, av berörda specialistklinikerna samt övriga intressenter 

Mål

Målet är att trappa ned bruket av medicinen och därmed medföra en återgång till sysselsättning eller studier som leder till arbete/anställning.

Organisation

Styrgruppen består av representanter från Linköpings kommun, Försäkringskassan, Beroendekliniken, Lambohovs- och Nygatans Vårdcentral, Primärvårdschefen och Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Arbetet leds av en projektledare. 

Uppföljning/utvärdering

 • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
 • Rapport när projektet avslutas.

Implementeringsplan

Oklart på grund av chefsbyte.

Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

pdfInformationsbroschyr handlägggare

pdfInformationsbroschyr deltagare

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb