Våga Livet 2

Projektets syfte är att överföra kunskap för att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel. Att överföra kunskap till berörda instanser för ökad kunskap om den läkemedelsberoende personens problematik, vilket i sin tur kan påverka handläggning. Att öka kunskap om vilken hjälp som finns att få i centrala länsdelen för personer med läkemedelsberoende. Att bidra till att befrämja intresse och kunskapsutveckling i hela landet för läkemedelsberoende.

Projekttid

2016-04-01 - 2016-08-31

Projektägare

  • Region Östergötland
  • Beroendekliniken

Kontaktpersoner/Projektledare

Maria Sanfridsson
Projektledare
Brigadgatan 14, 587 58 Linköping
010-103 53 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/målgrupp

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunernas socialtjänst, Jobb- och kunskapstorget, specialistsjukvård och primärvård, andra projekt i samordningsförbundets regi där man tycker att frågan är aktuell.

Bakgrund

Läkemedelsberoende är en diagnos som uppmärksammats under senare år och kan idag betraktas som ett folkhälsoproblem. Enligt en skattning baserad på DUDIT uppfyller 1,1 procent av den svenska befolkningen mellan 16-64 år eller 65 000 personer kriterierna för skadligt bruk eller beroende (Folkhälsoinstitutet 2010). I en skattning från 2006 beräknades andelen i befolkningen över 16 år som är fysiologiskt tillvanda till 11 procent eller 92 000 och 18 % eller 153 000 vara beroende (Folkhälsoinstitutet 2006) Utifrån uppgifter från patientregistret har utredningen skattat antalet personer som vårdas inom sjukvården för skadligt bruk eller beroende av sömnmedel, lugnande och smärtstillande till totalt 13 000 i landet (SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende, vol 2, Stockholm 2011)

Syfte

  • Att personen ska få stöd i att trappa ned sin medicinering
  • Att undvika att fler patienter utvecklar ett läkemedels beroende
  • Att öka kunskapen om läkemedelsberoende hos handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt Kinda, Linköping och Åtvidaberg kommun

Organisation

Styrgruppen består av representanter från Linköpings kommun, Försäkringskassan, Beroendekliniken, Lambohovs- och Nygatans Vårdcentral, Primärvårdschefen och Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Arbetet leds av en projektledare.

Uppföljning/utvärdering

  • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
  • Rapport när projektet avslutas.

Implementeringsplan

Oklart på grund av chefsbyte.

Dokument

pdfProjektansökan
pdfStyrelsens godkännande
pdfInformationsbroschyr

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb