Vär(l)dshuset

Linköpings Stadsmission har i uppdrag av Samordningsförbundet Centrala Östergötland att tillhandahålla 30 platser för utvecklingsanställning i sociala företag. Deltagarna ingår i projektet under 12 månader utifrån individuella avtal med Arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår också att matcha deltagarna mot Socialkontoret och när så är möjligt omvandla försörjningsstöd till startbidrag. Verksamheten riktar sig till några av de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och har svårast att komma in i det svenska samhället. Genom att utgöra den ”första arbetsgivaren” vill verksamheten erbjuda en början och en fortsättning på vägen till ett nytt liv för deltagaren.

Projektägare

Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner/Projektledare

Josefine Olaisen Lundh
Projektledare
Linköpings Stadsmission, Box 16, 581 02 LINKÖPING
0705-26 64 26
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressenter/målgrupp

Intressenterna består av Linköpings Stadsmission samt huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Linköpings kommun (genom Bildningsnämnden, Socialkontoret, Jobbtorget, Komvux och SFI) samt Landstinget (primärvård och flyktingmedicin).

Verksamheten är i första hand anpassad till målgruppen:

 • Invandrare med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden
 • Personer som överhuvudtaget inte kommit ut på arbetsmarknadenEtt utvecklingsarbete har initierats för att även möta målgrupperna:
 • Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykologiska funktionshinder och missbruksproblematik
 • Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga

Ett utvecklingsarbete har initierats för att även möta målgrupperna:

 •  Personer med psykisk ohälsa inklusive neuropsykologiska funktionshinder och missbruksproblematik
 •  Personer som har sjuk/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd med lång frånvaro från arbetslivet, men som bedöms ha en arbetsförmåga

 Bakgrund

Projektet är en vidareutveckling av Linköpings Stadsmissions verksamhet FIA – För Integration och Arbete som drivits på uppdrag av Bildningsnämnden och i samarbete med Komvux SFI inom Linköpings kommun. Verksamheten FIA erbjöd en kombination av omsorg, för att nå god hälsa och en dräglig social situation, och utbildning i en varierande inlärningsmiljö för att stärka individens chanser att nå egenförsörjning. Med projekt Vär(l)dshuset kan även personer erbjudas en anställning i ett socialt företagande.

Syfte

Att stärka individens möjligheter till egenmakt, egenförsörjning och integrering i samhället. 

Mål

 • Att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till anställning,
 • kontinuerlig fortbildning och egenförsörjning.
 • Att förbättra deltagarnas egenmakt, fysiska och psykiska hälsa, självkänsla och självförtroende, livskvalitet, delaktighet i sociala sammanhang. Att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till anställning,
 • kontinuerlig fortbildning och egenförsörjning.
 • Att erbjuda kunden högkvalitativa produkter och god service inom en rad olika tjänsteområden. Att genom ovanstående bidra till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för individen. Att genom Vär(l)dshuset ytterligare förbättra resultaten från FIA där 11 av 41 deltagare 2007funnit anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Organisation

Linköpings Stadsmission är en ekumenisk allmännyttig och ideell förening där kyrkor i Linköping är medlemmar. Stadsmissionen har till ändamål att professionellt hjälpa och stödja människor. Den löpande verksamheten är indelad i två verksamhetsområden: Stöd och behandling (behandling, samtal & stöd samt riskbruk & beroende) samt sociala företag.

Styrgruppen består av representanter för Linköpings Stadsmission, Östsam och Länstyrelsen samt de olika huvudmännen Linköpings kommun (genom Bildningsnämnden, Socialkontoret, Jobbtorget, Komvux SFI, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) och Landstinget (primärvård och flyktingmedicin).

Uppföljning

 • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
 • Egen uppföljning.
 • Rapport när projektet avslutas.

Utvärdering

Ett deltagarperspektiv på projekt Vär(l)dshuset.

Implementeringsplan

Tanken var att de sociala företagen skulle vara självgående efter projektets genomförande. För att klara ekonomin självständigt behövde dock projektet vidareutvecklas och övergick därför i projektet Vidare.

Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

pdfInformationsbroschyr

pdfUtvärdering- deltagarperspektiv

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb