Vidare

Projekt Vidare är ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Linköpings Stadsmissions sociala företag. Syftet är att ge bättre förutsättningar för deltagare att etablera sig eller återetableras på arbetsmarknaden, vilket sker genom arbetsträning i cirka tre månader och/eller utvecklingsanställning i max ett år.

Projekttid

2012-04-15 - 2015-04-14

Projektägare

Arbetsförmedlingen

Kontaktpersoner/Projektledare

Josefine Olaisen Lundh
Projektledare
Linköpings Stadsmission, Box 16, 581 02 LINKÖPING
0705-26 64 26
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kristina Jarkman
Samordnare
Linköpings Stadsmission, Box 16, 581 02 LINKÖPING
0738-17 61 61, 013-26 38 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lotta Lindström
Samordnare
Linköpings Stadsmission, Box 16, 581 02 LINKÖPING
070-290 68 68, 013-26 38 78
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Intressenter/Målgrupp

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Linköpings kommun: socialförvaltningen samt Jobb & Kunskapstorget.

Bakgrund

Samordningsförbundet Centrala Östergötland arbetar med prioriterade målgrupper, som varje huvudman har svårt att hitta lösningar för på eget håll. En grupp som ingår i många av de nuvarande prioriterade målgrupperna är kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kvinnorna kan ha haft en längre frånvaro från, eller aldrig ha etablerat sig på arbetsmarknaden.

Syfte

Deltagarna ska få bättre förutsättningar att etablera eller återetablera sig på arbetsmarknaden.

Mål

30 årsplatser, som ingår organisatoriskt i olika delar av Stadsmissionens Sociala Företag, varav;
Arbetsträning, 5-10 platser
Ettårig anställning (utveckligsanställning), 20-25 platser

Förväntade resultat av projektet är:

 • att 100 % av deltagarna går vidare med bättre förutsättningar för att kunna påverka sitt liv i positiv riktning
 • att 90% av deltagarna efter projektdeltagandet går vidare till fortsatta arbetslivsinriktade insatser, söker arbete med stöd från AF (t ex SIUS), arbetar eller studerar
 • att minst 45 % av deltagarna inom 12 månader efter slutfört projektdeltagande har anställning med eller utan statligt stöd
 • att minst 33 % av deltagarna har anställning utanför Stadsmissionen

Organisation

Styrgrupp

 • att besluta om projektets inriktning under resans gång

Arbetsgrupp

 • att fylla projektet med deltagare
 • att förmedla kunskap om den egna organisationens tillgängliga stöd och service för målgruppen
 • att följa upp och kvalitetssäkra projektets aktiviteter
 •  att lösa praktiska frågor som uppstår under projekttiden

Samrådsgrupp

 •     bidra med specialistkunskaper till projektet
 •     stå till förfogande för samråd

Projektledning, individanpassat stöd samt projektadministration tillhandahålls av Samordningsgruppen inom Stadsmissionens Sociala Företag. Inom gruppen finns följande kompetens representerad: projektledare inom socialt arbete, certifierad coach, socionom, dramapedagog, sjuksköterska samt fil. dr. i hälsa och samhälle.

Handledare, som leder deltagarna i arbetet i de Sociala Företagen, är specifikt utbildade inom sina yrkesområden och har pedagogisk kompetens.

Uppföljning/Utvärdering

 • Månadsuppföljning, redovisning i SUS och till årsredovisning.
 • Rapport när projektet avslutas.
 • Socioekonomiskt bokslut

 Implementeringsplan

Syftet var att stötta Linköpings Stadsmissions sociala företag tills de var självgående. Så blev ej fallet då Linköpings Stadsmission valde att avsluta flera av sina sociala delar.

Blanketter & Dokument

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande

pdfInformationsbroschyr

pdfSlutrapport

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb