Avslutade insatser

Sammanställning över insatser och verksamheter som tidigare har finansierats av Samordningsförbundet Centrala Östergötland.


 • Aktivitetssamordnare

  Att individer med begränsad sjukpenning/sjukersättning, ska innan ersättningen tar slut har en plan för återgång i arbete. Förbereda individen inför handlingsplanssamverkan med AF. Förbereda...

  Läs mer ...

 • Conexi - Långsiktigt stöd i arbetslivet

  Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet. För personer med autism/asbergerssyndrom. Med syfte att individerna ska kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden och kunna få och...

  Läs mer ...

 • En ingång

  Ett metodutvecklingsprojekt vars syfte är att arbeta fram en modell för integrerad samverkan. Genom samlokalisering av huvudmän och att rätt aktörer bjuds in samordnas stödet. Det förenklar...

  Läs mer ...

 • Föreningsanställningar

  Syftet med Kooptimas verksamhet är att förbättra och gynna möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättning, samt bygga upp en varaktig verksamhet med administrativ service till...

  Läs mer ...

 • Förrehabilitering på Valla folkhögskola

  Valla folkhögskola är ett första steg mot arbete för dem som ej varit i arbete under lång tid. Deltagarna arbetar med sig själv genom handlingsplaner och har också hjälp av grupp om c:a 15 personer....

  Läs mer ...

 • Hemmalaget

  Att etablera ett socialt företag i Sturefors i samarbete med Sturefors IF. För funktionshindrade eller deltagare i fas 3 eller deltagare med annat stöd från AF. Bakgrund Sturefors idrottsförening (SIF) sköter om...

  Läs mer ...

 • Indikatorprojektet

  Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) deltar i pilotundersökningen ’Hur vet vi att det blir bättre?’, Indikator-projektet. Tillsammans med Örebro universitet, nationella nätverket för...

  Läs mer ...

 • Integrera

  Genom att integrera projekt Hemmalaget i Kooperativtjänst K kan Hemmalagets anställningar bibehållas och på sikt möjligen fler anställas. Projektägare Koopeativtjänst K Kontaktpersoner Pia Olsson0767-87...

  Läs mer ...

 • Intensivteam – mot Arbete/ Sysselsättning - Kinda/Åtvidaberg

  IntressenterKinda och Åtvidabergs kommuner, Landstinget i Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan ochIntresseföreningarna.BakgrundEfter att ha ingått projektet SaminförA i 2 år, vill vi...

  Läs mer ...

 • Intensivteam – mot Arbete/Sysselsättning - Linköping

  Syftet är att genom ett flexibelt och intensivt stöd till den enskilde i vardagen ge så goda förutsättningar som möjligt  till kunna få pröva önskat arbete/ sysselsättning. Teamet behöver då arbeta i...

  Läs mer ...

 • Intensivteam Linköping - implementering

  Syftet är att genom ett flexibelt och intensivt stöd till den enskilde i vardagen ge så goda förutsättningar som möjligt  till kunna få pröva önskat arbete/ sysselsättning. Projektägare Linköpings...

  Läs mer ...

 • Koll på läget

  Metodutvecklingsprogram för särskoleelever på gymnasienivå, föräldrar syskon och skolpersonal. Intressenter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget: Barn och ungdomshabiliteringen /...

  Läs mer ...

 • Komhall i Kinda

  Uppstart av verksamhet som genom praktisk sysselsättning får fler individer, som står utanför arbetsmarknaden med behov av aktiviteter och rehabiliterande insatser samt nyanlända med behov av...

  Läs mer ...

 • LikaOlika

  Projektet har som slutmål att ordna arbete för 8-10 personer med funktionsnedsättning genom att starta ett arbetsintegrerat kooperativ på Universitetssjukhuset, US, i Linköping. Arbetsuppgiften blir...

  Läs mer ...

 • Linkooperativet

  Linkooperativet är ett socialt företag som vill skapa fler jobb och arbeta för att nya affärsidéer ska etableras och utvecklas i Linköping. Verksamheten stimulerar människor till rehabilitering,...

  Läs mer ...

 • Linkooperativet

  Linkooperativet är ett socialt företag som vill skapa fler jobb och arbeta för att nya affärsidéer ska etableras och utvecklas i Linköping. Verksamheten stimulerar människor till rehabilitering,...

  Läs mer ...

 • Mera Koll

  Målet är att via samverkan öka förutsättningarna för gymnasieelever på IVAS med en diagnos inom AST (Autismspektrumtillstånd) att delta och närvara i skolan, samt att efter gymnasiet ha en plan för...

  Läs mer ...

 • SAM-projekt i Åtvidaberg

  Öka möjligheten till egen försörjning genom att erbjuda platser för bedömning av arbetsförmåga genom praktik. Kvinnor med ohälsa är prioriterade. Intressenter Åtvidabergs kommun, arbetsförmedling, landsting och...

  Läs mer ...

 • Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga

  Att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, långtids sjukskrivning, långvarig försörjningsstöd/ arbetslöshet eller utanförskap. Intressenter Landstinget, Försäkringskassan,...

  Läs mer ...

 • Snacka sig ur

  Syfte att arbeta fram en ny typ av språkfrämjande insatser som kan göra deltagarna mer anställningsbara och så en bättre förmåga i svenska språket genom praktik. För Nysvenskar som ej kunnat...

  Läs mer ...

 • START

  Ett metodutvecklingsprojekt där Samordningsförbundet Centrala Östergötland siktar på att ge projektdeltagarna meningsfulla administrativa arbetsuppgifter, på det egna kansliet och hos förbundets...

  Läs mer ...

 • STEGET till arbete - förlängning

  Syfte att avgöra om det finns arbetsförmåga för medborgare som står långt från arbetsmarknaden. Projektägare Linköpings Kommun. Projektledare Christina Ross Intressenter Linköpings kommun, Kinda...

  Läs mer ...

 • Supported employment i Linköping

  Support- och arbetsteamet arbetar sedan 2012 med stöd ut till arbete och anställning i metoden supported employment samt IPS. Metoderna används både nationellt och internationellt och har...

  Läs mer ...

 • Tillsammans är vi starkare

  Verksamhetsutveckling. Gränsöverskridande kundskapsförmedling mellan kommunerna. Projektägare Linköpings kommun, AFI och Socialkontoret Bakgrund Många av de Kommuninnevånare vi möter på...

  Läs mer ...

 • Våga livet

  Projektets syfte är att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel. Undvika att fler patienter utvecklar läkemedelsberoende och att läkemedelsberoende i möjligaste mån ska få adekvat...

  Läs mer ...

 • Våga Livet 2

  Projektets syfte är att överföra kunskap för att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel. Att överföra kunskap till berörda instanser för ökad kunskap om den läkemedelsberoende...

  Läs mer ...

 • Vär(l)dshuset

  Linköpings Stadsmission har i uppdrag av Samordningsförbundet Centrala Östergötland att tillhandahålla 30 platser för utvecklingsanställning i sociala företag. Deltagarna ingår i projektet under 12...

  Läs mer ...

 • Vidare

  Projekt Vidare är ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Linköpings Stadsmissions sociala företag. Syftet är att ge bättre förutsättningar för deltagare att etablera sig eller återetableras på...

  Läs mer ...

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb