Insteget

Insteget är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att (1) erbjuda arbetslivsinriktade insatser (2) utveckla digitala tjänster som komplement till de arbetslivsinriktade insatser (3) utforska möjligheterna till utbyte och samarbete mellan Samordningsförbunden i Östra Mellansverige och nationellt.

Följande delprojekt ingår i Insteget:

  • Insteget Kinda - deltagareverksamhet i Kinda kommun där Kinda lärcentrum utvecklar tillgängliga miljöer för vuxna efter konceptet som tagits fram i projektet Samma koll. Insatserna kommer att utöka det nuvarande utbudet av insatser genom att erbjuda lokala tjänster i Kinda kommun.
  • Backaberg - deltagareverksamhet i Linköping bestående av basal social rehabilitering eller träning som krävs innan personer är redo att kunna ta del av arbetslivsinriktade insatser, också som komplement till insatserna som redan finns i Samordningsbron.
  • Välfärdsguiden – syftet är att erbjuda stöd utöver det som vi kan tillhandahålla inom deltagareverksamheter inom Samordningsbron, Insteget Kinda och Backaberg, i form av digital samordning. Välfärdsguiden blir en plats på webben som möjliggör vägledning för om förbundsmedlemmarnas olika fysiska och digitala tjänster och även relevanta resurser som finns i civilsamhället.
  • Lärplattform - ger samordningsförbunden i Sverige möjlighet att sprida metoder och arbetssätt och få input från andra (t.ex. via beskrivande texter, webbutbildningar, kurser, seminarier, workshops, poddar).

 

 

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb