Kartläggning och omvärldsanalys

 

Bakgrund

Uppdraget är ett resultat av en önskan från förbundets medlemmar om att få en gemensam helhetsbild över medlemmarnas organisation och uppdrag kring arbetslivsinriktad rehabilitering.

Uppdragets mål är att arbeta fram en arbetsmetodik och ett årshjul för ett systematiskt kartläggnings- och omvärldsanalysarbete samt att utveckla en digital organisationskarta som visualiserar arbetslivsinriktad rehabilitering hos SCÖ's medlemmar.

Uppdraget påbörjades under hösten 2018 och ingår som en del i ESF projektet Samordningsbron.

Arbetssätt

Arbetet är uppdelat i två spår: kartläggning med ett inifrånperspektiv och omvärldsanalys med ett utifrånperspektiv.

Kartläggning

Kartläggningsarbetet har bestått av kartläggning och analys utifrån fem områden:

 • Målgrupp
 • Insatser
 • Arbetssätt
 • Samverkan
 • Kommunikation

Kartläggningen bygger på intervjuer med nyckelpersoner i parternas organisationer. Kvalitativa analyser av intervjuerna resulterade i 7 konklusioner:

 1. Fragmenterat system – behov av samverkan mellan organisationerna
 2. Begränsade resurser
 3. Bortsortering av målgrupper/behovsgrupper
 4. Avlastning
 5. Bristande samsyn
 6. Behov av samordning av insatser
 7. Bristande kommunikation inom och mellan parterna

De sju konklusionerna återfinns även i verksamhetsplanen för 2020 och kommer att följas upp genom nya intervjuer med nyckelpersoner under 2020.

Kartläggningen har även resulterat i deskriptiv data kring parternas organisering och uppdrag gällande arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa kommer att uppdateras och kompletteras under uppdragstiden och målsättningen är att kunna presentera dem i en digital organisationskarta. Målet är att kartan ska synliggöra arbetssätt och insatser, målgrupper, in- och utflöden samt samverkan inom och mellan organisationerna.

Omvärldsanalys

Arbetet med omvärldsanalys har bestått av utbildning i omvärldsanalys, framtagande av en omvärldskarta för SCÖ samt omvärldsspaning genom trendkortsanalys. Under uppdragstiden kommer arbetsgruppen arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning och trendspaning och därmed få underlag för årlig omvärldsanalys.

Kontakt

Organisation

Arbetsgruppen utgörs av Lena Strindlund och Karin Tjärnlund.

Lena Strindlund
Verksamhetsansvarig
Platensgatan 5A
582 20 Linköping

0763-77 47 27
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb