Om Koll-projekten

Det ursprungliga Koll-projektet, Koll på läget, var ett metodutvecklingsprogram för att skapa ett arbetssätt som stöttar elever inom  gymnasiesärskolan med lindrig utvecklingsstörning i deras övergång mellan studieliv och vuxenliv.

Ur Koll på läget växte Mera koll-projektet, som syftar till att via samverkan mellan välfärdsaktörer öka förutsättningarna för gymnasieelever på IVAS med en diagnos inom AST (Autismspektrumtillstånd) att delta och närvara i skolan, samt att efter gymnasiet ha en plan för framtiden.

De positiva erfarenheterna i Koll-projekten ledde till Samma Koll-projektet. Samma Koll skapar rutiner för att redan från tio års ålder identifiera barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap som vuxna och engagera dem genom ett förebyggande arbete utifrån barnets situation i hem, skola, sociala nätverk, med flera.

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb