Kunskaps- och innovationscentret ViS

SCÖ samordnar arbetet med att utveckla ett nationellt kunskaps- och innovationscenter, ViS (Välfärd i Samverkan), gemensamt för alla samordningsförbund. Syftet med centret är att det ska vara ett stöd för samordningsförbunden och dess medlemmar, öka närheten till forskning, främja kunskapsutveckling och bidra till att visa de möjligheter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Nuläge för ViS

Just nu handlar aktiviteterna om att skapa en bred förankring och delaktighet för att samla fler perspektiv samt att engagera fler med intresse för centret. De som redan deltar är:

  • Flera universitet, bland andra Karlstads och Oslo universitet samt Linköpings, Linköpings universitet där Stefan Holmlid åtagit sig rollen att koordinera forskningsdelen.
  • Experio Lab och Förnyelselabbet (SVID) är med och funderar på hur olika test, nätverk och utvecklingsprocesser skulle kunna samordnas.
  • Förbunden har kommit med konkreta idéer om att söka medel tillsammans och bygga resurser och strukturer för gemensamma stödfunktioner.
  • NNS och Nationella rådet är med i samtalen.
  • ESF och Vinnova finns med i diskussioner om kommande finansiering kring testverksamhet och utvecklingsarbete.
  • Designers och utvecklare från våra medlemmar har börjat träffas.

Förbundet har haft möjligheten att visa idén för representanter från riksdagen och Ardalan Shekarabis statssekreterare Alejandro Firpo. Idén togs emot med intresse och nya möten är bokade till augusti. Även i mötet med politiken finns frågan om finansiering med.

Vad händer framöver?

Ett antal seminarier för alla förbundschefer är planerade. Vi kommer även att samla ett forskarråd och genomföra två eller tre öppna seminarier med dem för att diskutera idén mer övergripande och för att presentera några projekt som redan startat. Liknande möten är också planerade med parternas FoU-miljöer.

Alla tillfällen kommer läggas ut i vårt kalendarium och inbjudningar skickas även ut med nyhetsbrevet, så prenumerera gärna på det (se längst ner på sidan).
Kalendariet

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb