• Test

    Arena för gemensam utveckling

Om Verksamhetsutveckling

Medlemmarna i Samordningsförbundet Centrala Östergötland har valt att bygga upp gemensam kapacitet för analys och utvärdering samt processtöd och innovativt arbete. Detta för att kunna driva och utveckla sina välfärdstjänster utifrån ett holistiskt och värdeskapande synsätt.

Detta sker genom praktiskt innovationsarbete i en rad olika utvecklingsmiljöer i nära samarbete med brukare, personal, medlemmarnas egna forsknings och utvecklingsenheter, akademierna och samhället i stort. Exempel på dessa miljöer är:

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb