Drivbänk odling

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling och/eller gröna näringen generellt.

Syftet för deltagaren är att öka sin anställningsbarhet eller motivera studier. Goda möjligheter finns till individuell anpassning. Därmed kan deltagare rekryteras från en bred bas av behovsgrupper med målsättningen att nå framgång genom personlig utveckling och/eller integrering i det svenska samhället.

Gröna näringen som innefattar livsmedelskedjan från jord till bord har en stor tillväxtpotential. Svenskproducerade livsmedel möter ökad efterfrågan och är en viktig faktor i landets strävan mot ökad självförsörjning. Lokalproduktion enligt ekologiska principer kräver arbetande händer. Många företag är högteknologiska samtidigt som branschen kan erbjuda arbetstillfällen som kan utföras utan akademisk utbildning. Deltagaren kan få en mångsidig kunskap om allt från råvarans ursprung till mötet med gästen i restaurangmiljö, tack vare Drivbänks båda inriktningar trädgård och café/restaurang.

Visningsträdgård

odling

Växthus och plantskola består av teori,                                              
praktisk odling, studiebesök, praktik på företag och försäljning bl.a 

• I egen Gårdsbutik                                                                                         
• Till restauranger med profil lokalproducerade råvaror                                   
• Till Café/restaurang Drivbänk     

Hantverk och arrangemang till högtider.

Café- och restaurangverksamhet 

cafe

• Tillagning och hantering av säsongens råvaror
• Servering och försäljning
• Hygien och livsmedelsföreskrifter
• Kundbemötande och värdskap
• Måltidsgestaltning


Modell Drivbänk

Teori

De teoretiska inslagen är grunden för det praktiska arbetet. Lärprocessen underlättas när teori genast tillämpas praktiskt i både trädgård och restaurang. Studiestöd erbjuds deltagare som har behov.

Genom Drivbänks nätverk får deltagaren företagskontakter
 • Studiebesök med syfte att
 - påvisa bredden av verksamheter i hela livsmedelskedjan
 - se hur olika arbetsplatser och miljöer fungerar

• Praktikplats
 - Praktik koordineras efter deltagarens önskemål och företagets verksamhet
 - Introduktion till arbetsgivaren och praktikanten om vilka förutsättningar och förväntningar
   som gäller från båda parter

Personlig utveckling

Var deltagaren befinner sig, och vart han eller hon vill komma, är stommen i en individuell handlingsplan som skapas tillsammans med handläggare och Drivbänks mentorer. Drivbänk arbetar enligt Supported Employment. I Drivbänks miljöer blir det för deltagaren tydligt hur livsföring och val av kost påverkar hälsan. Gruppgemenskap och den personliga mentorn bidrar till motivation och inspiration.

Drivbänks arbetsmodell ger möjlighet till individuell utveckling, studie- och yrkesförberedande aktiviteter och ett aktivt integrationsarbete genom
 • teoretisk och praktisk kunskap
 • kontakter och nätverk inom branschen
 • kunskap om social kompetens och koder inom arbetslivet
 • motivation till nästa steg i en rehabiliteringsprocess

Hitta

Visningsträdgården är placerad mellan Vreta Kluster och Vreta Utbildningscenter
Till Linköping resecentrum 14 km Åtvidaberg 52 km Kisa 62 km Motala 32 km Goda tåg och bussförbindelser!

Café Drivbänk hittar du på Kungsgatan 30 i Linköping

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef Louise Ridderström tel 070-6750633 epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Trädgård Camilla Oscarsson tel. 0703-67 22 44, epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Café restaurang Jenny Engzen tel. 0707-14 47 81, epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Artiklar

pdfAffärsliv.com

Dokument

pdfFörstudie

pdfStyrelsens godkännande förstudie

pdfProjektansökan

pdfStyrelsens godkännande projektansökan

pdfInformation till remittenter

pdfInformation till deltagaren

pdfProjektansökan Cafè Drivbänk

pdfStyrelsens godkännande Cafè Drivbänk

 

Uppstarts seminarie 2016-10-18

pdfJohanna Björklund Vreta Kluster

pdfKatarina Erlandsson Refarm 2030

pdfHåkan Sandin SSE

pdfLena Friblick Stadsbruk

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb