Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling, yttre skötsel och/eller gröna näringen generellt.

Syftet för deltagaren är att öka sin anställningsbarhet eller motivera till studier. Goda möjligheter finns till individuell anpassning. Därmed kan deltagare rekryteras från en bred bas av behovsgrupper med målsättningen att nå framgång genom personlig utveckling och/eller integrering i det svenska samhället.

Gröna näringen som innefattar livsmedelskedjan från jord till bord har en stor tillväxtpotential. Svenskproducerade livsmedel möter ökad efterfrågan och är en viktig faktor i landets strävan mot ökad självförsörjning. Lokalproduktion enligt ekologiska principer kräver arbetande händer. Många företag är högteknologiska samtidigt som branschen kan erbjuda arbetstillfällen som kan utföras utan akademisk utbildning. Deltagaren kan få en mångsidig kunskap om allt från råvarans ursprung till mötet med gästen i restaurangmiljö, tack vare Drivbänks inriktningar trädgård och yttreskötsel samt café, restaurang och storhushåll.

Visningsträdgård

odling

Aktiviteterna består av

 • teori och praktiskt arbete inom odling, yttre skötsel och grön näring
 • studiebesök och praktik på företag
 • Individuell planering mot arbete
 • hantverk och arrangemang till högtider
 • försäljning, bland annat:
  • i egen gårdsbutik                                                                                         
  • till restauranger med profil lokalproducerade råvaror                                   
  • till Café/restaurang Drivbänk.     

 

Modell Drivbänk

Teori

De teoretiska inslagen är grunden för det praktiska arbetet. Lärprocessen underlättas när teori genast tillämpas praktiskt i både trädgård och restaurang. Studiestöd erbjuds deltagare som har behov.

Genom Drivbänks nätverk får deltagaren företagskontakter.

Vi genomför studiebesök med syfte att:

 • visa bredden av verksamheter i hela livsmedelskedjan
 • se hur olika arbetsplatser och miljöer fungerar

Praktikplats

Praktik koordineras efter deltagarens önskemål och företagets verksamhet.
Introduktion till arbetsgivaren och praktikanten om vilka förutsättningar och förväntningar som gäller från båda parter

Personlig utveckling

Var deltagaren befinner sig, och vart han eller hon vill komma, är stommen i en individuell handlingsplan som skapas tillsammans med handläggare och Drivbänks mentorer. Drivbänk arbetar enligt Supported Employment. I Drivbänks miljöer blir det för deltagaren tydligt hur livsföring och val av kost påverkar hälsan. Gruppgemenskap och den personliga mentorn bidrar till motivation och inspiration.
Drivbänks arbetsmodell ger möjlighet till individuell utveckling, studie- och yrkesförberedande aktiviteter och ett aktivt integrationsarbete genom

 • teoretisk och praktisk kunskap
 • kontakter och nätverk inom branschen
 • kunskap om social kompetens och koder inom arbetslivet
 • motivation till nästa steg i en rehabiliteringsprocess.

Hitta

Visningsträdgården är placerad mellan Vreta Kluster och Vreta Utbildningscenter
Till Linköping resecentrum 14 km Åtvidaberg 52 km Kisa 62 km Motala 32 km Goda tåg och bussförbindelser!

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef Louise Ridderström 070-6750633, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Odling/yttre skötsel Camilla Oscarsson  0703-67 22 44, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Handledare yttre skötsel Mathias Holmgren 073-065 59 04, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Förbundsmedlemmar

linkoping liggande       Åtvidabergs kommun     kinda kommun      region ost      fsk      Af logo rgb