Digitaliseringscenter

På Digitaliseringscenter arbetar man med digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Samarbete sker även med lokala föreningar och företag. Verksamheten drivs av Kooperativet Grenverket på uppdrag av Samordningsförbundet Västra Östergötland. Som arbetsplats och insats, vänder sig Digitaliseringscenter till personer med utredd funktionsnedsättning som är i behov av sysselsättning för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. En placering i verksamheten inleds i regel med två månaders praktik som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. Det finns även möjlighet att arbetsträna i verksamheten.

Verksamheten erbjuder möjlighet till hög grad av individuella anpassningar utifrån den enskildes förutsättningar och behov. En handläggare från Arbetsförmedlingen finns kopplad till verksamheten, handläggaren ansvarar för intag, placering och uppföljning i verksamheten. 

Verksamheten ligger på Vintergatan i Motala, lokalkontor finns runtom i flera av våra kommuner.

Vid frågor om Digitaliseringscenter, kontakta Per-Arne Carlsson
(se kontaktuppgifter till höger) eller Kooperativet Grenverket.