Förstegsträning

Att delta i förstegsträning kan vara ett första steg mot egen försörjning. Genom förstegsträning erbjuds individer möjlighet att prova förutsättningarna för att gå vidare mot arbete eller studier. Som insats ska förstegsträningen också bidra till meningsfullhet och struktur i vardagen. Förstegsträningen är i regel begränsad till en viss tid, vanligtvis 8–12 veckor. Varje individ deltar utifrån egna behov. 

Nedan presenteras de förstegsinsatser som Samordningsförbundet Västra Östergötland finansierar i dagsläget. Förstegsinsatserna tar emot deltagare från alla våra fem kommuner. Anvisan till förstegsträning sker alltid genom kontakt med någon av Samordningsförbundets medlemmar (som sedan tar direktkontakt med den aktuella insatsen).

Vid frågor om våra förstegsinsatser, kontakta vår förstegskoordinator Per-Arne Carlsson (se kontaktuppgifter till höger). Det finns möjlighet att få hjälp av Per-Arne med planering och genomförande av studiebesök i de olika förstegsinsatserna. 

Gröna projektet

Gröna projektet är en förstegsinsats förlagd till Stora Målen i Boxholm. Arbetsuppgifterna är i huvudsak relaterade till trädgård och odling och skötseln av ett växthus och ett mindre torp. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter. Insatsen är i regel 10-12 veckor.

Målgrupp: Personer i åldern 16–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Boxholms kommun

Kontaktuppgifter
Anders Fredriksson, handledare, Boxholms kommun
Telefon: 070-053 96 26
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besöksadress: Stora Målen, Boxholm (bredvid Ridklubben)
Läs mer: Infoblad om insatsen


Klockargårdsängen

Klockargårdsängen är en förstegsinsats som vänder sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Verksamheten omfattar i huvudsak odling, parkskötsel samt biltvätt. Verksamheten har ett nära samarbete med andra förvaltningar inom Ödeshögs kommun och kan erbjuda arbetsuppgifter inom ytterligare områden såsom bakning, enklare snickeri m.m. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter.

Insatsen är i regel 10 veckor.

Målgrupp: Personer i åldern 16–64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden.
Drivs av: Ödeshögs kommun.

Kontaktuppgifter
Mersiha Karisik, enhetschef, Ödeshögs kommun
Jessica Lilja Adell, arbetsledare, Ödeshögs kommun
Telefon: 0144-350 08 (Mersiha) alt. 072-212 06 46 (Jessica)
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt.  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besöksadress: Ekängsgatan 6, Ödeshög


Skänninge

Försteget i Skänninge har ett nära samarbete med hembygdsföreningen och turistnäringen i Skänninge och kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden. Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering och digitalisering av material samt sömnad utgör några av arbetsuppgifterna i verksamheten. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter.

Verksamheten utökas från och med 2021 med en filial i Mjölby. Filialen i Mjölby har ett nära samarbete med kommunens förvaltningar och kan erbjuda varierande arbetsuppgifter som t.ex. restaureringar, administration, fastighetsskötsel in- och utvändigt samt transporter.

Målgrupp: Personer i åldern 16-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. 
Drivs av: Mjölby kommun.

Kontaktuppgifter
Per-Arne Carlsson, handläggare, Arbetsförmedlingen
Vera Frankova Karlsson, arbetskonsulent, Mjölby kommun
Telefon: 010-486 18 79 (Per-Arne) alt. 010-234 60 34 (Vera)
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.alt. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Besökadress: Vadstenagatan 3B, Skänninge och Industrigatan 9, Mjölby


Trädgård och Natur

Trädgård och Natur är ett försteg förlagt till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn. Syftet med denna insats är att ge personer möjlighet att komma igång i sysselsättning. Arbetsuppgifterna är relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen. Det finns goda möjligheter till individuell anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter.

Insatsen är i regel 10 veckor. 

Målgrupp: Personer i åldern 16-64 år som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. 
Drivs av: Motala Kommun.

Kontaktuppgifter 
Marie Videll, arbetsledare, Motala kommun 
Telefon: 070-639 16 77 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Besöksadress: Torpet Sjöbo, Reservatsvägen, Motala