Individuellt stöd till arbete (ISA)

Individuellt stöd till arbete, mer känt som ISA, är en insats som riktar sig till unga vuxna som är i behov av särskilt stöd (långsiktigt) för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom arbete eller studier. Till skillnad från mer traditionell arbetslivsrehabilitering, läggs här stor vikt vid tidigt inträde på arbetsmarknaden för att sedan utifrån individuella förutsättningar och behov anpassa det pågående koordinator-stödet.

Läs mer om Supported employment och ISA här.

Anvisan till ISA sker alltid genom kontakt med någon av förbundets medlemmar.

Vid frågor om ISA, kontakta Kerstin Ekdahl (se kontaktuppgifter till höger).